PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 12/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 21:36:50)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 95.51; 21.51 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 59.95; 95.51 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt95.51; 21.5120000
  danv41159.95; 95.5120000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 21.95.51 thưởng 40000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 3 59.95.51 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt21.95.5140000
  danv41159.95.5140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 21:36:47)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 04.71 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 99.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78904.7110000
  ptsmr99.8910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 21:36:46)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 81.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201681.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 21:36:44)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 59.60 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr59.6010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 21:36:42)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.11 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 07.76 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201601.1110000
  DOREMI07.7610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 21:36:39)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @NetCaFe : trúng xiên 2 02.09 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NetCaFe02.0910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 21:36:38)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Xyz18 : trúng xiên 2 15.51 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Xyz1815.5110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 21:36:34)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 37.48 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 05.50 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaSenTrang37.4810000
  mrpts05.5010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này