PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 12/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 12/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (01/12/2020 at 22:22:07)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 58.09 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 12.50 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 07.62 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 68.99 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts58.0910000
  SaoMai78912.5010000
  DOREMI07.6210000
  NetCaFe68.9910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 58.09.93 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts58.09.9340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (01/12/2020 at 22:22:28)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 17.71; 17.82; 71.82 thưởng 30000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 17.04 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 19.65 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41117.71; 17.82; 71.8230000
  mrpts17.0410000
  kiep_lo_de19.6510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 17.71.82; 17.71.96; 17.82.96 thưởng 120000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41117.71.82; 17.71.96; 17.82.96120000

  TRÚNG XIÊN 4

  @danv411 : trúng xiên 3 17.71.82.96 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  danv41117.71.82.96100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (02/12/2020 at 22:09:40)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @NetCaFe : trúng xiên 2 08.52 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NetCaFe08.5210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 70.07; 70.89; 07.89 thưởng 30000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 70.40 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88870.07; 70.89; 07.8930000
  minhquang201609.9010000
  mrpts70.4010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 70.40.93; 70.40.04 thưởng 80000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 3 70.07.89 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts70.40.93; 70.40.0480000
  TLong88870.07.8940000

  TRÚNG XIÊN 4

  @mrpts : trúng xiên 3 70.40.04.07 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  mrpts70.40.04.07100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (13/12/2020 at 22:13:08)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 34.55; 43.55; 37.43 thưởng 30000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 37.68 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 05.43 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 90.48 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI34.55; 43.55; 37.4330000
  SaoMai78937.6810000
  NetCaFe05.4310000
  kiep_lo_de90.4810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (13/12/2020 at 22:13:07)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 16.78 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 16.78 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 13.54 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien16.7810000
  Npt16.7810000
  SaoMai78913.5410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 82.28; 82.63 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 18.28 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 09.25 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88882.28; 82.6320000
  minhquang201618.2810000
  ChiThichXien09.2510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 82.28.63 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88882.28.6340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (13/12/2020 at 22:13:19)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 40.73; 26.40 thưởng 20000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 12.19 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 92.50 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 02.17 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 92.73 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaSenTrang40.73; 26.4020000
  ChiThichXien12.1910000
  kiep_lo_de92.5010000
  ptsmr02.1710000
  Npt92.7310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HoaSenTrang : trúng xiên 3 26.40.73 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HoaSenTrang26.40.7340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (13/12/2020 at 22:13:25)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 30.74; 30.90 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt30.74; 30.9020000
  minhquang201609.9010000
  TLong88809.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 30.74.90 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt30.74.9040000

  TRÚNG XIÊN 4

  @Npt : trúng xiên 3 30.74.90.86 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  Npt30.74.90.86100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (13/12/2020 at 22:13:37)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này