PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 12/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @THICHSOICAU : trúng xiên 2 03.30 thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 05.06 thưởng 10000 xu.
  @thanhthanh : trúng xiên 2 01.06 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  THICHSOICAU03.3010000
  minhquang201605.0610000
  thanhthanh01.0610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (10/12/2018 at 20:40:11)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/12/2018 at 18:41:39)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  @VUTUANLINH : trúng xiên 3 81.82.91 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  VUTUANLINH81.82.9140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/12/2018 at 18:41:42)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @thantai368 : trúng xiên 2 71.84; 17.84 thưởng 20000 xu.
  @VUTUANLINH : trúng xiên 2 75.56 thưởng 10000 xu.
  @Quyly : trúng xiên 2 86.39 thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng xiên 2 92.71 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 92.24 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 75.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  thantai36871.84; 17.8420000
  VUTUANLINH75.5610000
  Quyly86.3910000
  CHUTICH92.7110000
  Thuminh92.2410000
  mrpts75.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @thantai368 : trúng xiên 3 71.84.68 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  thantai36871.84.6840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/12/2018 at 18:41:48)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @VUTUANLINH : trúng xiên 2 88.77; 88.20; 77.20 thưởng 30000 xu.
  @Hailong_Dragon : trúng xiên 2 06.07 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 74.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  VUTUANLINH88.77; 88.20; 77.2030000
  Hailong_Dragon06.0710000
  Thuminh74.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @VUTUANLINH : trúng xiên 3 88.77.20 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  VUTUANLINH88.77.2040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (17/12/2018 at 15:46:55) , Hailong_Dragon (14/12/2018 at 19:49:22)
  1. Hailong_Dragon
   VÃI NHỈ ))
    
   Hailong_Dragon, 14/12/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   thantai368 (17/12/2018 at 15:46:56)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @CHUTICH : trúng xiên 2 30.03; 30.31 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 77.78 thưởng 10000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng xiên 2 52.89 thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng xiên 2 50.54 thưởng 10000 xu.
  @VUTUANLINH : trúng xiên 2 77.80 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  CHUTICH30.03; 30.3120000
  minhquang201677.7810000
  SoLuuHuong52.8910000
  Dodonguyen50.5410000
  VUTUANLINH77.8010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (17/12/2018 at 15:47:08)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 61.58 thưởng 10000 xu.
  @thanhtuan74 : trúng xiên 2 70.71 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41161.5810000
  thanhtuan7470.7110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (17/12/2018 at 15:47:12)
  1. THICHSOICAU
   mình có x3 mà
    
   THICHSOICAU, 16/12/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   thantai368 (17/12/2018 at 15:47:14)
  2. THICHSOICAU
   AD giải thích hộ phát (hehe)
    
   THICHSOICAU, 17/12/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   thantai368 (17/12/2018 at 15:47:13)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thuminh : trúng xiên 2 30.79; 79.82 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 47.37 thưởng 10000 xu.
  @Quyly : trúng xiên 2 94.19 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thuminh30.79; 79.8220000
  mrpts47.3710000
  Quyly94.1910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Thuminh : trúng xiên 3 30.79.82 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Thuminh30.79.8240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/12/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec