PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 11/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 24.42 thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng xiên 2 23.62 thưởng 10000 xu.
  @TranAn123 : trúng xiên 2 59.61 thưởng 10000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 24.38 thưởng 10000 xu.
  @Quyly : trúng xiên 2 61.57 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts24.4210000
  CHUTICH23.6210000
  TranAn12359.6110000
  Banhbao88824.3810000
  Quyly61.5710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 24.42.58 thưởng 40000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 3 55.24.38 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts24.42.5840000
  Banhbao88855.24.3840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Quyly (10/11/2018 at 20:20:56)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 31.60 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 32.64 thưởng 10000 xu.
  @TranAn123 : trúng xiên 2 27.64 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt31.6010000
  ptsmr32.6410000
  TranAn12327.6410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 32.64.27 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr32.64.2740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 28.56 thưởng 10000 xu.
  @Songlotuthude : trúng xiên 2 99.71 thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng xiên 2 28.84 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 28.56 thưởng 10000 xu.
  @Quyly : trúng xiên 2 56.55 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr28.5610000
  Songlotuthude99.7110000
  Dodonguyen28.8410000
  danv41128.5610000
  Quyly56.5510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 13/11/2018
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Songlotuthude (12/11/2018 at 22:16:29)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 20.30 thưởng 10000 xu.
  @TAMMAO : trúng xiên 2 11.65 thưởng 10000 xu.
  @Songlotuthude : trúng xiên 2 11.34 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201620.3010000
  TAMMAO11.6510000
  Songlotuthude11.3410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 01.20.30 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201601.20.3040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @CHUTICH : trúng xiên 2 78.79 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  CHUTICH78.7910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thuminh : trúng xiên 2 35.27 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thuminh35.2710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 63.47 thưởng 10000 xu.
  @Songlotuthude : trúng xiên 2 53.13 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts63.4710000
  Songlotuthude53.1310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 38.98 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 36.98 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201638.9810000
  Npt36.9810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/11/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 74.54 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 01.68 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 74.42 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts74.5410000
  NetCaFe01.6810000
  ptsmr74.4210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @NetCaFe : trúng xiên 3 01.68.42 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  NetCaFe01.68.4240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec