PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 91.99 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr91.9910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 91.99.98 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr91.99.9840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 47.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  mrpts47.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 34.95.81 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de34.95.8140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 34.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts34.3510000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 86.43 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 37.85 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88886.4310000
  mrpts37.8510000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 23.32 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 22.18 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201623.3210000
  kiep_lo_de22.1810000
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 31.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41131.8910000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Apollo9959 : trúng xiên 2 18.34; 42.34 thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 39.24 thưởng 10000 xu.
  @Anhthi788 : trúng xiên 2 68.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Apollo995918.34; 42.3420000
  Npt39.2410000
  Anhthi78868.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Anhthi788 : trúng xiên 3 68.68.68 thưởng 40000 xu.
  @Apollo9959 : trúng xiên 3 18.34.42 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Anhthi78868.68.6840000
  Apollo995918.34.4240000

  TRÚNG XIÊN 4

  @Anhthi788 : trúng xiên 3 68.68.68.68 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  Anhthi78868.68.68.68100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 99.46 thưởng 10000 xu.
  @Apollo9959 : trúng xiên 2 56.49 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 73.57 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 38.29 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 73.56 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88899.4610000
  Apollo995956.4910000
  ptsmr73.5710000
  mrpts38.2910000
  Npt73.5610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 73.57.99 thưởng 40000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 3 38.29.99 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr73.57.9940000
  mrpts38.29.9940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này