PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 58.85 thưởng 10000 xu.
  @nguyentong666 : trúng xiên 2 82.87 thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng xiên 2 66.96 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt58.8510000
  nguyentong66682.8710000
  CHUTICH66.9610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 27.04 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 35.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts27.0410000
  ptsmr35.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thuminh : trúng xiên 2 39.53 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thuminh39.5310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 32.64 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  nhat_chi_mai32.6410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 40.03 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt40.0310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 98.11 thưởng 10000 xu.
  @mctq04 : trúng xiên 2 76.71 thưởng 10000 xu.
  @NgocNgoc : trúng xiên 2 27.96 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41198.1110000
  mctq0476.7110000
  NgocNgoc27.9610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 30/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec