PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 09/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 84.38 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de84.3810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 51.53 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de51.5310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 83.98 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 23.32 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201683.9810000
  Npt23.3210000
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 34.14 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de34.1410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 63.32 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 94.32 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 84.48 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts63.3210000
  TLong88894.3210000
  danv41184.4810000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 29.90 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 90.10 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts29.9010000
  danv41190.1010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 29.90.89 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts29.90.8940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 12.17 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  ptsmr12.1710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 60.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201660.6610000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này