PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 54.27 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts54.2710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 79.15 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 40.14 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 12.15 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88879.1510000
  Npt40.1410000
  mrpts12.1510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 69.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts69.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 04.89 thưởng 10000 xu.
  @A2082021 : trúng xiên 2 04.17 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88804.8910000
  A208202104.1710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 11.70 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de11.7010000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 06.13 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41106.1310000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 62.23 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41162.2310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 60.06 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 43.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt60.0610000
  ptsmr43.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này