PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 82.85; 85.88 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 15.95 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 89.15 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201682.85; 85.8820000
  mrpts15.9510000
  danv41189.1510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 89.15.34 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41189.15.3440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 68.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41168.3510000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 29.86 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 68.43 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr29.8610000
  danv41168.4310000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 20.01; 20.37; 01.37 thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 10.36 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41120.01; 20.37; 01.3730000
  ptsmr10.3610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 10.36.46 thưởng 40000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 3 20.01.37 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr10.36.4640000
  danv41120.01.3740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 15.29 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88815.2910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 69.98.63 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de69.98.6340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 19.35 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 80.19 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr19.3510000
  mrpts80.1910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 19.35.89 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr19.35.8940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 62.91 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr62.9110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 82.20 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts82.2010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 02.11 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201602.1110000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này