PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 16.03 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts16.0310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 69.96 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr69.9610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 53.84.21 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de53.84.2140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 78.03 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts78.0310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 65.67 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201665.6710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 65.67.55 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201665.67.5540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 21.31 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201621.3110000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 85.14 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 14.41 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 92.16 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts85.1410000
  ptsmr14.4110000
  kiep_lo_de92.1610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/08/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 82.32; 82.49; 32.49 thưởng 30000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 51.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr82.32; 82.49; 32.4930000
  kiep_lo_de51.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 82.32.49 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr82.32.4940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này