PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Galaxy : trúng xiên 2 27.54 thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng xiên 2 20.21 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Galaxy27.5410000
  Water7720.2110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (22/08/2017 at 12:57:16)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @BAO KHANH : trúng xiên 2 31.43; 60.08; 60.31 thưởng 30000 xu.
  @Pause_111 : trúng xiên 2 80.62; 08.62 thưởng 20000 xu.
  @Tamtramtrieu8 : trúng xiên 2 41.47 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 56.62 thưởng 10000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng xiên 2 84.62 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 71.47 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  BAO KHANH31.43; 60.08; 60.3130000
  Pause_11180.62; 08.6220000
  Tamtramtrieu841.4710000
  ptsmr56.6210000
  VANG_EMNHAQUE84.6210000
  Thuminh71.4710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @BAO KHANH : trúng xiên 3 31.60.08; 43.60.08; 31.43.60 thưởng 120000 xu.
  @Pause_111 : trúng xiên 3 80.62.38; 38.08.62 thưởng 80000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 3 71.47.43 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  BAO KHANH31.60.08; 43.60.08; 31.43.60120000
  Pause_11180.62.38; 38.08.6280000
  Thuminh71.47.4340000

  TRÚNG XIÊN 4

  @BAO KHANH : trúng xiên 3 43.60.08.31 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  BAO KHANH43.60.08.31100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  BAO KHANH (23/08/2017 at 10:31:08) , thantai368 (24/08/2017 at 08:00:02)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 10.83; 51.54 thưởng 20000 xu.
  @Water77 : trúng xiên 2 45.76 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TIMLUCBINH12310.83; 51.5420000
  Water7745.7610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 3 10.51.54; 14.83.54 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TIMLUCBINH12310.51.54; 14.83.5480000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (24/08/2017 at 08:00:06)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @www1nhayokcom : trúng xiên 2 05.36; 05.79 thưởng 20000 xu.
  @thantai368 : trúng xiên 2 27.31 thưởng 10000 xu.
  @Baminhbeo : trúng xiên 2 04.31 thưởng 10000 xu.
  @BaoChau : trúng xiên 2 04.42 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  www1nhayokcom05.36; 05.7920000
  thantai36827.3110000
  Baminhbeo04.3110000
  BaoChau04.4210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @www1nhayokcom : trúng xiên 3 05.36.79 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  www1nhayokcom05.36.7940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (24/08/2017 at 19:28:09)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Chacthang : trúng xiên 2 94.03 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 00.90 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 30.03 thưởng 10000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 2 94.67 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Chacthang94.0310000
  danv41100.9010000
  ptsmr30.0310000
  Mongbinhthuong_6894.6710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Chacthang : trúng xiên 3 03.30.94 thưởng 40000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 3 94.67.03 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Chacthang03.30.9440000
  Mongbinhthuong_6894.67.0340000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2017 at 01:45:09)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 20.30 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TIMLUCBINH12320.3010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (27/08/2017 at 15:02:32)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @thantai368 : trúng xiên 2 60.31; 49.60 thưởng 20000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 2 35.95 thưởng 10000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 2 31.02 thưởng 10000 xu.
  @TauLaChuoi : trúng xiên 2 66.95 thưởng 10000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng xiên 2 49.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  thantai36860.31; 49.6020000
  Chacthang35.9510000
  Mongbinhthuong_6831.0210000
  TauLaChuoi66.9510000
  chieuluontimmai49.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @thantai368 : trúng xiên 3 60.31.12; 49.60.31 thưởng 80000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng xiên 3 49.82.95 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  thantai36860.31.12; 49.60.3180000
  chieuluontimmai49.82.9540000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (27/08/2017 at 23:17:08)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 30.16 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 97.00 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr30.1610000
  Thuminh97.0010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (28/08/2017 at 19:20:02)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/08/2017

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (29/08/2017 at 21:49:22)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 30/08/2017

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (01/09/2017 at 09:19:50)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời