PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 07/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 32.23 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr32.2310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (16/07/2021 at 19:31:10)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 40.04 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88840.0410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (16/07/2021 at 19:31:31)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (16/07/2021 at 19:31:35)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (16/07/2021 at 19:31:43)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (16/07/2021 at 19:31:46)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 14.09 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 95.14 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 76.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88814.0910000
  Npt95.1410000
  Xyz1876.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 14.09.10 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88814.09.1040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (16/07/2021 at 19:32:08)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 30.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr30.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/07/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 82.01 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 43.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88882.0110000
  ptsmr43.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này