PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 07/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 07/2018

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng loto xiên hàng ngày


  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/07/2018 at 14:20:25) , hoangmui (03/07/2018 at 20:37:11) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:22:39)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/07/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @NgocNgoc : trúng xiên 2 09.96; 10.96 thưởng 20000 xu.
  @BaoChau : trúng xiên 2 00.96 thưởng 10000 xu.
  @minhkhoi003 : trúng xiên 2 64.73 thưởng 10000 xu.
  @minhkhoi004 : trúng xiên 2 62.67 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NgocNgoc09.96; 10.9620000
  BaoChau00.9610000
  minhkhoi00364.7310000
  minhkhoi00462.6710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/07/2018 at 14:20:28) , hoangmui (03/07/2018 at 20:37:13) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:22:43)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/07/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhkhoi004 : trúng xiên 2 41.87 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 02.27 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhkhoi00441.8710000
  nhat_chi_mai02.2710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/07/2018 at 14:20:30) , chinhhongvan (16/07/2018 at 01:35:34) , hoangmui (03/07/2018 at 20:37:25) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:22:46)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/07/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @hoangmui : trúng xiên 2 04.92 thưởng 10000 xu.
  @End_303 : trúng xiên 2 04.92 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 04.83 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  hoangmui04.9210000
  End_30304.9210000
  nhat_chi_mai04.8310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @hoangmui : trúng xiên 3 04.80.92 thưởng 40000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 3 04.61.83 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  hoangmui04.80.9240000
  nhat_chi_mai04.61.8340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/07/2018 at 14:20:32) , hoangmui (03/07/2018 at 20:37:46) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:22:50)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/07/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @lodelk : trúng xiên 2 20.55 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 16.39 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  lodelk20.5510000
  nhat_chi_mai16.3910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (12/07/2018 at 00:51:59) , thantai368 (07/07/2018 at 14:20:35) , hoangmui (05/07/2018 at 17:54:27) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:22:53)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/07/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @hoangmui : trúng xiên 2 04.80 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  hoangmui04.8010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @hoangmui : trúng xiên 3 02.04.80 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  hoangmui02.04.8040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (12/07/2018 at 00:52:02) , thantai368 (07/07/2018 at 14:20:39) , hoangmui (06/07/2018 at 10:00:08) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:23:04)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/07/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 10.84 thưởng 10000 xu.
  @minhkhoi003 : trúng xiên 2 86.87 thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng xiên 2 99.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  nhat_chi_mai10.8410000
  minhkhoi00386.8710000
  Water7799.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/07/2018 at 14:20:41) , hoangmui (07/07/2018 at 16:28:48) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:23:08)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/07/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (11/07/2018 at 08:27:40) , hoangmui (09/07/2018 at 18:10:17) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:23:16)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/07/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 24.36 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr24.3610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (12/07/2018 at 00:52:18) , thantai368 (11/07/2018 at 08:27:44) , hoangmui (09/07/2018 at 18:10:20) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:23:20)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/07/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhkhoi003 : trúng xiên 2 71.80; 71.45; 80.45 thưởng 30000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 29.80 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng xiên 2 17.71 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 04.40 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhkhoi00371.80; 71.45; 80.4530000
  mrpts29.8010000
  dongkhanh199417.7110000
  Thuminh04.4010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (12/07/2018 at 00:52:23) , thantai368 (11/07/2018 at 08:27:47) , hoangmui (11/07/2018 at 16:20:25) , dongkhanh1994 (10/07/2018 at 06:23:30)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec