PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 60.01 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 14.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts60.0110000
  danv41114.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 60.01.85 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts60.01.8540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 58.59; 58.17; 59.17 thưởng 30000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 25.58 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 81.58 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr58.59; 58.17; 59.1730000
  mrpts25.5810000
  danv41181.5810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 58.59.17; 58.59.73; 58.17.73 thưởng 120000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr58.59.17; 58.59.73; 58.17.73120000

  TRÚNG XIÊN 4

  @ptsmr : trúng xiên 3 58.59.17.73 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  ptsmr58.59.17.73100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  1. Axz23
   Kinh quá ô này
    
   Axz23, 22/06/2021
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 99.01 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr99.0110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Xyz18 : trúng xiên 3 05.68.86 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Xyz1805.68.8640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 82.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr82.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 75.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201675.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Xyz18 : trúng xiên 3 22.28.82 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Xyz1822.28.8240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 63.78 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr63.7810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 30.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de30.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 30.39; 39.19 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts30.39; 39.1920000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 30.39.19 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts30.39.1940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này