PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:27:06)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 29.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201629.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:27:12)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 48.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88848.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 15.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  TLong88815.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 04/06/2021
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:27:24)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 60.23; 60.30 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 10.30 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts60.23; 60.3020000
  danv41110.3010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  @danv411 : trúng xiên 3 10.20.30.23 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  danv41110.20.30.23100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 04.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de04.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:27:35)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Yasuo : trúng xiên 2 99.69; 99.63 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 88.82 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 55.43 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Yasuo99.69; 99.6320000
  minhquang201688.8210000
  ptsmr55.4310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:27:41)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 80.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201680.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:27:46)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 91.19 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr91.1910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:27:51)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/06/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 10.42 thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng xiên 2 18.96 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt10.4210000
  Axz2318.9610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:27:56)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này