PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 66.16 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de66.1610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 15.51; 15.24; 51.24 thưởng 30000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt15.51; 15.24; 51.2430000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 15.51.24 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt15.51.2440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 36.35; 36.63 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts36.35; 36.6320000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 36.35.63 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts36.35.6340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 29.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41129.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 08.04; 80.92; 04.92 thưởng 30000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 80.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt08.04; 80.92; 04.9230000
  minhquang201680.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 01.80.86 thưởng 40000 xu.
  @Npt : trúng xiên 3 08.04.92 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201601.80.8640000
  Npt08.04.9240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này