PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 93.68 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 41.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr93.6810000
  danv41141.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 59.85 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 85.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr59.8510000
  danv41185.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 16.36 thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng xiên 2 29.83 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de16.3610000
  Axz2329.8310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 80.08 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts80.0810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 90.63 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 72.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt90.6310000
  TLong88872.8910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 10.38 thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng xiên 2 41.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts10.3810000
  Axz2341.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 56.92 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 39.80 thưởng 10000 xu.
  @Nguyen_van_nam : trúng xiên 2 53.56 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts56.9210000
  ptsmr39.8010000
  Nguyen_van_nam53.5610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 98.01 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41198.0110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này