PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 62.63 thưởng 10000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng xiên 2 12.21 thưởng 10000 xu.
  @Pony : trúng xiên 2 63.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr62.6310000
  Thaibinh5612.2110000
  Pony63.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Nam_Dai_Duong : trúng xiên 3 59.70.12 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Nam_Dai_Duong59.70.1240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  saokim (15/05/2017 at 16:27:14) , ELChapoGuzman (31/05/2017 at 10:47:46) , thantai368 (10/05/2017 at 19:37:00) , Thaibinh56 (10/05/2017 at 18:51:10) , tnmt923 (12/05/2017 at 07:23:37)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @timthuyenvebo : trúng xiên 2 85.95; 31.85 thưởng 20000 xu.
  @mrtran0485 : trúng xiên 2 99.77; 77.44 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  timthuyenvebo85.95; 31.8520000
  mrtran048599.77; 77.4420000

  TRÚNG XIÊN 3

  @timthuyenvebo : trúng xiên 3 31.85.95 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  timthuyenvebo31.85.9540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  saokim (15/05/2017 at 16:27:17) , ELChapoGuzman (31/05/2017 at 10:47:48) , thantai368 (11/05/2017 at 20:58:53) , tnmt923 (12/05/2017 at 07:23:51)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 63.28; 24.12 thưởng 20000 xu.
  @CHUNGDUNG5555 : trúng xiên 2 78.63 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TIMLUCBINH12363.28; 24.1220000
  CHUNGDUNG555578.6310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 3 63.28.12 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TIMLUCBINH12363.28.1240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  saokim (15/05/2017 at 16:27:20) , ELChapoGuzman (31/05/2017 at 10:47:50) , thantai368 (13/05/2017 at 16:01:10) , tnmt923 (14/05/2017 at 07:20:28) , catluki (12/05/2017 at 23:46:57)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 48.84 thưởng 10000 xu.
  @haithanh69 : trúng xiên 2 48.19 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt48.8410000
  haithanh6948.1910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  saokim (15/05/2017 at 16:27:23) , ELChapoGuzman (31/05/2017 at 10:47:52) , thantai368 (13/05/2017 at 20:00:09) , tnmt923 (14/05/2017 at 07:20:30)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @thantai368 : trúng xiên 2 93.76 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  thantai36893.7610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @thantai368 : trúng xiên 3 93.76.19 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  thantai36893.76.1940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  saokim (15/05/2017 at 16:27:26) , ELChapoGuzman (31/05/2017 at 10:47:54) , thantai368 (14/05/2017 at 20:19:43) , tnmt923 (14/05/2017 at 20:57:03)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @VANG_EMNHAQUE : trúng xiên 2 32.90 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 90.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  VANG_EMNHAQUE32.9010000
  ptsmr90.8910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ELChapoGuzman (31/05/2017 at 10:47:58) , thantai368 (15/05/2017 at 22:20:24) , tnmt923 (17/05/2017 at 07:23:30)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @thantai368 : trúng xiên 2 94.79 thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 38.79 thưởng 10000 xu.
  @Baminhbeo : trúng xiên 2 10.38 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 94.88 thưởng 10000 xu.
  @01012017 : trúng xiên 2 24.25 thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng xiên 2 88.84 thưởng 10000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng xiên 2 10.50 thưởng 10000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng xiên 2 10.79 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  thantai36894.7910000
  TIMLUCBINH12338.7910000
  Baminhbeo10.3810000
  Npt94.8810000
  0101201724.2510000
  Water7788.8410000
  Nam_Dai_Duong10.5010000
  chieuluontimmai10.7910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 94.88.25 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt94.88.2540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (20/05/2017 at 15:06:12) , ELChapoGuzman (31/05/2017 at 10:48:04) , thantai368 (17/05/2017 at 05:59:15) , tnmt923 (17/05/2017 at 07:23:33)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @thantai368 : trúng xiên 2 69.99; 90.44 thưởng 20000 xu.
  @Nhatthuy : trúng xiên 2 69.70 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 98.99 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 98.33 thưởng 10000 xu.
  @Pony : trúng xiên 2 33.63 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  thantai36869.99; 90.4420000
  Nhatthuy69.7010000
  Npt98.9910000
  danv41198.3310000
  Pony33.6310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 98.99.33 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt98.99.3340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (20/05/2017 at 15:06:20) , ELChapoGuzman (31/05/2017 at 10:48:16) , thantai368 (17/05/2017 at 19:24:25) , tnmt923 (17/05/2017 at 21:34:18)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  @mctq04 : trúng xiên 3 17.71.21 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mctq0417.71.2140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (20/05/2017 at 15:06:23) , thantai368 (18/05/2017 at 21:34:16) , tnmt923 (19/05/2017 at 14:37:54)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/05/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Water77 : trúng xiên 2 11.02 thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 99.49 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Water7711.0210000
  TIMLUCBINH12399.4910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (20/05/2017 at 15:06:44) , ELChapoGuzman (31/05/2017 at 10:48:26) , thantai368 (19/05/2017 at 19:00:30) , tnmt923 (19/05/2017 at 20:12:26)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời