PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 63.36; 63.76 thưởng 20000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 60.06 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts63.36; 63.7620000
  ptsmr60.0610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 63.36.76 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts63.36.7640000

  TRÚNG XIÊN 4

  @mrpts : trúng xiên 3 63.36.76.98 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  mrpts63.36.76.98100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 29.30 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr29.3010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 38.83 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201638.8310000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Axz23 : trúng xiên 2 42.62; 42.19 thưởng 20000 xu.
  @kinhphan17041994 : trúng xiên 2 23.32 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Axz2342.62; 42.1920000
  kinhphan1704199423.3210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 51.18 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de51.1810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 80.82 thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng xiên 2 38.00 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201680.8210000
  Axz2338.0010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 28.29.83 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88828.29.8340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 20.35 thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng xiên 2 62.16 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts20.3510000
  Axz2362.1610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 48.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr48.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này