PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 04/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 09.90; 09.42; 90.42 thưởng 30000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 11.44; 44.90 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 36.44 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41109.90; 09.42; 90.4230000
  TLong88811.44; 44.9020000
  minhquang201609.9010000
  mrpts36.4410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 09.90.42 thưởng 40000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 3 09.90.91 thưởng 40000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 3 11.44.90 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41109.90.4240000
  minhquang201609.90.9140000
  TLong88811.44.9040000

  TRÚNG XIÊN 4

  @danv411 : trúng xiên 3 09.90.42.24; 09.90.42.29 thưởng 200000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 3 11.44.14.41 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  danv41109.90.42.24; 09.90.42.29200000
  TLong88811.44.14.41100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 48.43; 48.00; 43.00 thưởng 30000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 15.68; 51.68 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41148.43; 48.00; 43.0030000
  NetCaFe15.68; 51.6820000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 48.43.00 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41148.43.0040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 03.88 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 33.98 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201603.8810000
  TLong88833.9810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 36.18 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de36.1810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/04/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 39.54; 39.62 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts39.54; 39.6220000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 54.62.39 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts54.62.3940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này