PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 03/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 48.84 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 59.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt48.8410000
  SaoMai78959.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 33.71 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78933.7110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @SaoMai789 : trúng xiên 3 33.71.17 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  SaoMai78933.71.1740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 46.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78946.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @SaoMai789 : trúng xiên 3 26.46.68 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  SaoMai78926.46.6840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 84.17; 17.39; 84.39 thưởng 30000 xu.
  @Axz23 : trúng xiên 2 07.54 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de84.17; 17.39; 84.3930000
  Axz2307.5410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 84.17.39 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de84.17.3940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 10.69 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr10.6910000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @NetCaFe : trúng xiên 2 24.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NetCaFe24.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 40.41 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts40.4110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  binhminhsaomai (28/03/2021 at 19:54:10)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 35.53; 35.85 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt35.53; 35.8520000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 89.98.67 thưởng 40000 xu.
  @Npt : trúng xiên 3 35.53.85 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41189.98.6740000
  Npt35.53.8540000

  TRÚNG XIÊN 4

  @Npt : trúng xiên 3 35.53.85.95 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  Npt35.53.85.95100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  binhminhsaomai (28/03/2021 at 19:54:21)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 48.94 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 48.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr48.9410000
  danv41148.8910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này