PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 03/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 76.67 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 42.94 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201676.6710000
  TLong88842.9410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 96.79 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 61.16 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 84.25 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt96.7910000
  mrpts61.1610000
  TLong88884.2510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 61.16.84 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts61.16.8440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 77.88 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 98.03 thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng xiên 2 01.03 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 22.41 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 75.77 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201677.8810000
  TLong88898.0310000
  Axz2301.0310000
  DOREMI22.4110000
  kiep_lo_de75.7710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 09.90.97 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201609.90.9740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 41.39 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de41.3910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.88 thưởng 10000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 2 24.27 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201601.8810000
  Locso8624.2710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 34.69 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78934.6910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 48.50 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 18.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41148.5010000
  DOREMI18.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này