PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 03/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 03/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 77.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201677.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 52.53 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 33.50 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt52.5310000
  DOREMI33.5010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 98.21 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41198.2110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 13.60; 09.13 thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 58.90; 58.00 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 63.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI13.60; 09.1320000
  TLong88858.90; 58.0020000
  minhquang201609.9010000
  danv41163.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 22.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78922.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 32.33 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201632.3310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/03/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @NetCaFe : trúng xiên 2 42.69 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NetCaFe42.6910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @NetCaFe : trúng xiên 3 04.42.69 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  NetCaFe04.42.6940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này