PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 03/2019

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 03/2019

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng loto xiên hàng ngày


  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/03/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @NgocNgoc : trúng xiên 2 86.91 thưởng 10000 xu.
  @Quyly : trúng xiên 2 64.10 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NgocNgoc86.9110000
  Quyly64.1010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/03/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @thichduhet : trúng xiên 2 65.54 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 13.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  thichduhet65.5410000
  nhat_chi_mai13.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/03/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 32.92; 32.65; 65.92 thưởng 30000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201632.92; 32.65; 65.9230000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 32.65.92; 32.92.99 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201632.65.92; 32.92.9980000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/03/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/03/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 15.85 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : trúng xiên 2 14.12 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 85.12 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 94.94 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts15.8510000
  thichduhet14.1210000
  danv41185.1210000
  Thuminh94.9410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/03/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @thichduhet : trúng xiên 2 40.07 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  thichduhet40.0710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @thichduhet : trúng xiên 3 40.07.20 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  thichduhet40.07.2040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/03/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 33.65 thưởng 10000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 26.64 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 92.24 thưởng 10000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng xiên 2 36.63 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201633.6510000
  Banhbao88826.6410000
  Thuminh92.2410000
  nguyenhuuthanh7636.6310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/03/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 46.74; 46.48 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 17.49 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 87.17 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr46.74; 46.4820000
  mrpts17.4910000
  danv41187.1710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 46.48.74 thưởng 40000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 3 17.48.49 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr46.48.7440000
  mrpts17.48.4940000

  TRÚNG XIÊN 4

  @ptsmr : trúng xiên 3 46.48.84.74 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  ptsmr46.48.84.74100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/03/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 75.28; 75.82; 57.28 thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 75.82 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : trúng xiên 2 82.28 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 82.28 thưởng 10000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 00.13 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 51.70 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41175.28; 75.82; 57.2830000
  ptsmr75.8210000
  thichduhet82.2810000
  mrpts82.2810000
  Banhbao88800.1310000
  Thuminh51.7010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 75.28.82; 75.28.57 thưởng 80000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 3 75.57.82 thưởng 40000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 3 51.70.39 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41175.28.82; 75.28.5780000
  ptsmr75.57.8240000
  Thuminh51.70.3940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời