PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 02/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 03/02/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 00.48 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt00.4810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 99.77 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr99.7710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 14.37 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 90.09 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  Banhbao88814.3710000
  Npt90.0910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 90.88.86 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201690.88.8640000

  TRÚNG XIÊN 4

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 09.90.86.88 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  minhquang201609.90.86.88100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 26.62 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 32.33 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt26.6210000
  NetCaFe32.3310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 10.65 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 08.64 thưởng 10000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 2 08.58 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 32.08 thưởng 10000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 08.65 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88810.6510000
  SaoMai78908.6410000
  Locso8608.5810000
  kiep_lo_de32.0810000
  HoaSenTrang08.6510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @SaoMai789 : trúng xiên 3 08.58.64 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  SaoMai78908.58.6440000

  TRÚNG XIÊN 4

  @SaoMai789 : trúng xiên 3 08.58.64.91 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  SaoMai78908.58.64.91100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 32.43 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201632.4310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 89.98 thưởng 10000 xu.
  @DOREMON : trúng xiên 2 33.84 thưởng 10000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 72.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41189.9810000
  DOREMON33.8410000
  HoaSenTrang72.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này