PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 02/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 03/02/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 02/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 45.91 thưởng 10000 xu.
  @DauTay : trúng xiên 2 15.71 thưởng 10000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng xiên 2 15.44 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI45.9110000
  DauTay15.7110000
  SoLuuHuong15.4410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 81.17 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts81.1710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 06.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  kiep_lo_de06.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 74.25; 25.70; 70.74 thưởng 30000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 34.80; 52.80 thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 52.25 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 35.13 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de74.25; 25.70; 70.7430000
  SaoMai78934.80; 52.8020000
  Npt52.2510000
  danv41135.1310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 52.25.70 thưởng 40000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 3 34.52.80 thưởng 40000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 74.70.25 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt52.25.7040000
  SaoMai78934.52.8040000
  kiep_lo_de74.70.2540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 28.82; 28.05 thưởng 20000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 76.80 thưởng 10000 xu.
  @DOREMON : trúng xiên 2 05.38 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 14.38 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41128.82; 28.0520000
  Banhbao88876.8010000
  DOREMON05.3810000
  kiep_lo_de14.3810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 28.82.05 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41128.82.0540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 84.63 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88884.6310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/02/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 96.80 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 91.41 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr96.8010000
  kiep_lo_de91.4110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này