PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 01/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 23.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt23.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 14.46 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien14.4610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201601.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 08.83 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaSenTrang08.8310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 20.81; 02.81 thưởng 20000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 02.38 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 02.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI20.81; 02.8120000
  SaoMai78902.3810000
  NetCaFe02.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @DOREMI : trúng xiên 3 20.81.84 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  DOREMI20.81.8440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 93.63 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 24.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt93.6310000
  SaoMai78924.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 30/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 97.07; 97.23 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41197.07; 97.2320000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 97.07.23 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41197.07.2340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này