PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 01/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @Cuonghely : trúng xiên 2 36.90 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 08.14 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  Cuonghely36.9010000
  NetCaFe08.1410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:52)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 91.35 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 77.59 thưởng 10000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 40.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88891.3510000
  ptsmr77.5910000
  HoaSenTrang40.8910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:56)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 14.58 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78914.5810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 14/01/2021
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 42.73 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  CaChepHoaRong42.7310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:19:02)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 85.29 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41185.2910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 27.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de27.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 53.35; 53.04; 35.04 thưởng 30000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts53.35; 53.04; 35.0430000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 53.35.04 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts53.35.0440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này