PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 01/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 01/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Boylucky0607 (05/01/2021 at 21:05:47) , ngoctms (29/01/2021 at 22:37:01)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 10.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr10.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:11)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @NetCaFe : trúng xiên 2 13.95; 13.27; 29.95 thưởng 30000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 04.12 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 06.95 thưởng 10000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 2 04.13 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NetCaFe13.95; 13.27; 29.9530000
  ChiThichXien04.1210000
  ptsmr06.9510000
  Locso8604.1310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @NetCaFe : trúng xiên 3 13.29.95; 13.27.95 thưởng 80000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 3 04.12.36 thưởng 40000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 3 04.13.83 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  NetCaFe13.29.95; 13.27.9580000
  ChiThichXien04.12.3640000
  Locso8604.13.8340000

  TRÚNG XIÊN 4

  @NetCaFe : trúng xiên 3 13.27.29.95 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  NetCaFe13.27.29.95100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:16)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 97.91; 59.91; 60.91 thưởng 30000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 31.91 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr97.91; 59.91; 60.9130000
  ChiThichXien31.9110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 59.97.91; 60.97.91 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr59.97.91; 60.97.9180000

  TRÚNG XIÊN 4

  @ptsmr : trúng xiên 3 60.59.97.91 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  ptsmr60.59.97.91100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:18)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:20)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 65.76 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 98.83 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 09.37 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaSenTrang65.7610000
  Npt98.8310000
  CaChepHoaRong09.3710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:24)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 08.12; 08.21 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78908.12; 08.2120000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:26)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:31)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 86.54 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de86.5410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:35)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/01/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 56.65 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 56.90 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 65.56 thưởng 10000 xu.
  @TranAn123 : trúng xiên 2 00.23 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt56.6510000
  danv41156.9010000
  mrpts65.5610000
  TranAn12300.2310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:18:41)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này