PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 01/2019

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @THICHSOICAU : trúng xiên 2 74.47 thưởng 10000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng xiên 2 22.47 thưởng 10000 xu.
  @Thanh2018 : trúng xiên 2 22.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  THICHSOICAU74.4710000
  HaThanhTruc22.4710000
  Thanh201822.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 48.64 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201648.6410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @TienDung : trúng xiên 2 14.40 thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 03.40 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TienDung14.4010000
  TIMLUCBINH12303.4010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 32.33; 32.96; 33.96 thưởng 30000 xu.
  @BaoChau : trúng xiên 2 18.33; 33.79 thưởng 20000 xu.
  @giaitrivietxyz : trúng xiên 2 32.63 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 06.49 thưởng 10000 xu.
  @Thanh2018 : trúng xiên 2 33.47 thưởng 10000 xu.
  @DUCAN : trúng xiên 2 40.57 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts32.33; 32.96; 33.9630000
  BaoChau18.33; 33.7920000
  giaitrivietxyz32.6310000
  ptsmr06.4910000
  Thanh201833.4710000
  DUCAN40.5710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 32.33.96 thưởng 40000 xu.
  @BaoChau : trúng xiên 3 18.79.33 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts32.33.9640000
  BaoChau18.79.3340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 65.56; 65.66 thưởng 20000 xu.
  @Thanh2018 : trúng xiên 2 09.53; 53.90 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr65.56; 65.6620000
  Thanh201809.53; 53.9020000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 65.56.66 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr65.56.6640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @January : trúng xiên 2 06.81 thưởng 10000 xu.
  @BaoChau : trúng xiên 2 49.81 thưởng 10000 xu.
  @Quyly : trúng xiên 2 67.58 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  January06.8110000
  BaoChau49.8110000
  Quyly67.5810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 59.95 thưởng 10000 xu.
  @Quyly : trúng xiên 2 83.44 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41159.9510000
  Quyly83.4410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/01/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.19 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.1910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec