traucon's Recent Activity

 1. traucon trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2022.

  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2022

  18/01/2022 at 12:03:07
 2. traucon trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 01/2022.

  LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 01/2022

  18/01/2022 at 05:44:18
 3. traucon trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 01/2022.

  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 01/2022

  18/01/2022 at 05:43:39
 4. traucon trả lời trong chủ đề BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 1/2022.

  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 1/2022

  18/01/2022 at 05:43:00
 5. traucon trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2022.

  @traucon chốt event đặc biệt ngày 2022-01-18 Dàn chính: 00 01 02 03 04 79 80 84 86 89 Dàn lót: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

  18/01/2022 at 05:41:42
 6. traucon trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 01/2022.

  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 01/2022

  17/01/2022 at 23:12:05
 7. traucon trả lời trong chủ đề BOX LOTO SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 1/2022.

  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 1/2022

  17/01/2022 at 23:11:27
 8. traucon trả lời trong chủ đề BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 1/2022.

  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 1/2022

  17/01/2022 at 23:10:50
 9. traucon trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT LOTO THÁNG 01/2022.

  @traucon chốt event loto ngày 2022-01-18 BTL: 85 Lót: 35

  17/01/2022 at 23:10:13
 10. traucon trả lời trong chủ đề MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 18/1/2022.

  MỞ BÁT NGÀY 18/1/2022

  17/01/2022 at 23:09:22
 11. traucon thích bài viết của minhquang2016 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 18/01/2022: + 76 77 79 91 99 + Thống kê: X0000000000000000

  17/01/2022 at 19:19:44
 12. traucon thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  DÀN 64 SỐ 9x...

  17/01/2022 at 19:19:29
 13. traucon thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  DÀN MỞ BÁT 9x...

  17/01/2022 at 19:19:14
 14. traucon thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  DÀN THEO PP RIÊNG ACE THAM KHẢO. Ngày 01/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 02/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 03/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 04/1/2022 ăn 9x8x Ngày 05/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 06/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 07/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 08/1/2022 ăn 9x8x7x6x...

  17/01/2022 at 19:18:59
 15. traucon thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Dàn 10 bạn 9x...

  17/01/2022 at 19:18:44renec