Trophies Awarded to thai1970

 1. 100
  Được tặng: 10/07/2019

  Bài viết nhận được nhiều like

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 10
  Được tặng: 27/09/2018

  Bài viết của bạn được like

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 100
  Được tặng: 27/09/2018

  Bài viết đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 4. 1000
  Được tặng: 17/08/2018

  Đăng ký thành viên

  Đăng ký thành viên bạn sẽ nhận được 1000 xu.