Awarded Medals

 1. Được tặng: 02/09/2016
 2. Được tặng: 02/09/2016
 3. Được tặng: 01/06/2016
 4. Được tặng: 01/06/2016
 5. Được tặng: 06/05/2016

  Cup Đồng Thi đấu Đặc biệt


  Reason: TOP 3 thi đấu Đặc biệt

 6. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhất Loto song thủ khung 3 ngày


  Reason: TOP 1 Loto cặp khung 3 ngày

 7. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhất Loto song thủ khung 2 ngày


  Reason: TOP 1 Loto cặp khung 2 ngày

 8. Được tặng: 06/05/2016

  Cup Đồng Thi đấu Loto


  Reason: TOP 3 Thi đấu Loto

 9. Được tặng: 03/04/2016