Awarded Medals

 1. Được tặng: 02/07/2016
 2. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhì Dàn đặc biệt


  Reason: TOP 2 thi Dàn Đặc biệt hàng ngày

 3. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhì Loto bạch thủ khung 5 ngày


  Reason: TOP 2Loto bạch thủ khung 5 ngày

 4. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhì Loto song thủ khung 3 ngày


  Reason: TOP 2Loto cặp khung 3 ngày

 5. Được tặng: 06/05/2016

  Giải ba Loto song thủ khung 2 ngày


  Reason: TOP 3 Loto cặp khung 2 ngày

 6. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhì Loto song thủ ngày


  Reason: TOP 2 Loto bạch cặp hàng ngày

 7. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhì Loto bạch thủ ngày


  Reason: TOP 2 Loto bạch thủ hàng ngày

 8. Được tặng: 02/05/2016
 9. Được tặng: 03/04/2016
 10. Được tặng: 03/04/2016