rongphuongbac886
Hoạt động lần cuối:
09/12/2020
Đ.Ký:
11/10/2020
Bài viết:
84
Được thích:
439
Xu:
11,192,700
Giới tính:
Nữ

Chia sẻ trang web này

rongphuongbac886

, Nữ

Lô : 59 lót 54 đề : bộ 13 ,01 cối bộ 13 . TTD : 31,36,81,86 TTD : 31,36,86 STD : 31,86 BTD : 86 CÀNG 34D : 456 24/11/2020

rongphuongbac886 hoạt động lần cuối:
09/12/2020
  1. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   (4 0 số)
   00,02,05,07,20,21,22,25,26,27,30,31,32,35,36,37,40,41,45,46,50,52,55,57,70,71,72,75,76,77,80,81,82,85,86,87,90,91,95,96
   (2 3 số)
   05,20,21,25,26,30,31,35,36,40,41,45,50,70,71,76,80,81,85,86,90,95,96
   (1 3 số)
   05,21,31,35,40,41,45,50,70,80,85,90,95
   (7 số)
   21,31,35,41,50,70,80
   (5 số)
   21,31,41,70,80
   ttđ : 70 31 41
   std : 70 31
   btđ : 31
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (27/01/2022 at 12:52:06)
   2. Admin
    Admin
    Chúc mừng nhé
    25/11/2020
    Những thành viên đã thích bài viết này:
    rongphuongbac886 (27/01/2022 at 12:52:06)
   3. rongphuongbac886
    26/11/2020
  2. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   Lô : 59 lót 54 đề : bộ 13 ,01 cối bộ 13 . TTD : 31,36,81,86 TTD : 31,36,86 STD : 31,86 BTD : 86 CÀNG 34D : 456
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (27/01/2022 at 12:52:06)
  3. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   lô : 41 48 đề : 01 06 51 56 41 46 91 96 ttd : 01 06 41 46 ttd : 01 41 46 std : 01 41 btd : 01
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (27/01/2022 at 12:52:06)
  4. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   Lô : 11,66 đề : bộ 12,34,14,24,23 =40s cối bộ 12,14,23 = 24s cối bộ 12,14 = 16s bạch thủ : 12,17,67,62,19,64 std : 12,62 btd : 12 càng 34d : 678
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (27/01/2022 at 12:52:06)
  5. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   Lô : 11,66 đề : 34,43,39,93,48,84,89,98,44,99,49,94 ttd : 39,93,48,84 std : 39,93 btd : 93
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    nhat_chi_mai (27/01/2022 at 12:52:06)
  6. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   Lô : 67,76 đề bộ 00,02,04,22,24 =32s cối bộ 00,02,04=20s cối bộ 00,04 =12s ép thủ : 05,50,04,40,59,95,45,54 ; 6s : 05,50,59,95,04,40 ttd : 05,50,59,95 std : 05,50 btd : 50 = > 4905. ; 9405; 4950; 9450
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (27/01/2022 at 12:52:06)
  7. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   Lô : 67,76 đề bộ 04,14,05 =20s ttd : 59,95,50,46, std : 95,46 btd : 46 càng 345
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (27/01/2022 at 12:52:06)
  8. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   Lô : 67 ,76 đề : bộ 03,33,+ tổng 1,4,5 = 40s cối bộ 03,33 + 04,40,59,95,22,77+ tổng 5 = 28s cối bộ 03,33 + 04,40,59,95,14,41,69,96=20s cối bộ 03,33,+ 59,95 =14s cối bộ 03,33 =12s bạch thủ bộ 03 : 03,30,08,80,53,35,58,85 cối 5s : 03,30,80,53,35 ttd : 03,30,53,80 ttd : 80,53,30 std : 80,53 btd : 80 càng 34d : 469
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    HON_CUA_DA (27/01/2022 at 12:52:06), Admin (27/01/2022 at 12:52:06)
   2. Buivanquyet84
    Buivanquyet84
    Quantubaothu77.ca Theo bac cap 050 bay Luan hi
    16/11/2020
  9. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   Lô : 05,50 (thông lô ngày 6 ) đề : bộ 12,13,22,23,33,02, =48s cối 16s : bộ 22,33,+ 13,18,63,68,02,07,52,57 cối 10s: 13,18,63,68,38,83,27,72,22,77 ttd : 27,72,63,68 ttd : 27,63,68 std : 27,68 btd : 27 càng 34d : 378
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    Admin (27/01/2022 at 12:52:06)
  10. rongphuongbac886
   rongphuongbac886
   lô : 95 , 09 đề : bộ 12 13 14 34 02 =40s cối bộ : 12 13 14 34 = 32s ép đầu 1649 = 20s : 19,91,64,46,93,48,12,67,13,68,14,41,69,96,43,98,17,62,18,63, ép tổng 052749 = 13s : 91,64,46,93,48,13,68,14,41,69,43,18,63, phang 6s : 18 68 63 46 64 91 ttd : 18 68 63 64 std : 63 64 btd : 63
   1. Những thành viên đã thích bài viết này:
    nhat_chi_mai (27/01/2022 at 12:52:06)
 • Loading...
 • Loading...
 • About

  Giới tính:
  Nữ
  trời sinh voi sinh cỏ !

  Chữ ký

  RỒNG PHƯƠNG BẮC MỘT THỜI ĐỂ NHỚrenec