remix's Recent Activity

 1. remix trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 05/2022.

  LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 05/2022

  18/05/2022 at 03:34:47
 2. remix trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 05/2022.

  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 05/2022

  18/05/2022 at 03:34:07
 3. remix trả lời trong chủ đề BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2022.

  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2022

  18/05/2022 at 03:33:28
 4. remix trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022.

  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022

  18/05/2022 at 03:32:47
 5. remix trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022.

  @remix chốt event đặc biệt ngày 2022-05-18 Dàn chính: 61 35 62 26 64 25 65 21 67 19 Dàn lót: 70 17 71 16 73 15 74 12 76 10

  18/05/2022 at 03:32:05
 6. remix trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 05/2022.

  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 05/2022

  17/05/2022 at 21:15:11
 7. remix trả lời trong chủ đề BOX LOTO SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2022.

  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2022

  17/05/2022 at 21:14:34
 8. remix trả lời trong chủ đề BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2022.

  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 5/2022

  17/05/2022 at 21:13:56
 9. remix trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT LOTO THÁNG 05/2022.

  @remix chốt event loto ngày 2022-05-18 BTL: 60 Lót: 22

  17/05/2022 at 21:13:19
 10. remix trả lời trong chủ đề MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 18/05/2022.

  MỞ BÁT NGÀY 18/05/2022

  17/05/2022 at 21:12:27
 11. remix thích bài viết của Cat_Tuong trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Ngày 01/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ Ngày 02/05 nhận 9x = 1đ Ngày 03/05 nhận 9x8x7x6x5x4x = 6đ Ngày 04/05 nhận 9x8x7x = 3đ Ngày 05/05 nhận 9x8x7x6x5x = 5đ Ngày 06/05 nhận 9x8x7x6x5x = 5đ Ngày 07/05 nhận 9x = 1đ Ngày 08/05 nhận 9x8x7x = 3đ...

  17/05/2022 at 14:03:01
 12. remix thích bài viết của NetCaFe trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 17/05/2022 04,18,22,26,33 Thống kê: 00000.X0000.000x0.0 .......................................................... Dàn 9x-0x 9x...

  17/05/2022 at 14:02:46
 13. remix thích bài viết của Thuminh trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 17/05/2022 + 13 16 17 31 71 + Thống kê: 00000 00000 x0000 0

  17/05/2022 at 14:02:30
 14. remix thích bài viết của mailan1990 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  17/5/2022 1. loại 05,06,41,45,87 2. dàn 9x 9x...

  17/05/2022 at 14:01:05
 15. remix thích bài viết của THUYAN trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Dàn 9x-0x tháng 5/2022 Ngày-01/05 nhận-7x M Ngày-02/05 nhận-9x Ngày-03/05 nhận-8x Ngày-04/05 nhận-5x Ngày-05/05 nhận-3x Ngày-06/05 nhận-9x Ngày-07/05 nhận-8x Ngày-08/05 nhận-3x Ngày-09/05 nhận-2x Ngày-10/05 nhận-3x Ngày-11/05 nhận-3x Ngày-12/05...

  17/05/2022 at 14:00:50