Awarded Medals

 1. Được tặng: 01/06/2017
 2. Được tặng: 01/06/2017
 3. Được tặng: 01/05/2017
 4. Được tặng: 01/05/2017
 5. Được tặng: 02/08/2016
 6. Được tặng: 02/07/2016
 7. Được tặng: 01/06/2016
 8. Được tặng: 01/06/2016
 9. Được tặng: 07/05/2016

  Giải nhất Dàn đặc biệt


  Reason: TOP 1 Dàn đặc biệt hàng ngày

 10. Được tặng: 06/05/2016

  Giải ba Loại đặc biệt


  Reason: TOP 3 Loại Đặc biệt

 11. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhất Loto bạch thủ khung 5 ngày


  Reason: TOP 1 Loto bạch thủ khung 3 ngày

 12. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhì Loto song thủ khung 2 ngày


  Reason: TOP 2 Loto cặp khung 2 ngày

 13. Được tặng: 06/05/2016

  Giải ba Loto song thủ ngày


  Reason: TOP 3 Loto bạch cặp hàng ngày

 14. Được tặng: 06/05/2016

  Giải ba Loto bạch thủ ngày


  Reason: TOP 3 Loto bạch thủ hàng ngày

 15. Được tặng: 02/05/2016
 16. Được tặng: 02/05/2016
 17. Được tặng: 03/04/2016