Trophies Awarded to jinki333

 1. 10
  Được tặng: 04/06/2018

  Bài viết của bạn được like

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 2. 100
  Được tặng: 04/06/2018

  Bài viết đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 3. 1000
  Được tặng: 04/06/2018

  Đăng ký thành viên

  Đăng ký thành viên bạn sẽ nhận được 1000 xu.