CaDoLa98's Recent Activity

 1. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 30/06/2022 12,30,67,76,94 Thống kê: 00000.0x000.00000.00x00.00000.0000

  29/06/2022 at 23:23:05
 2. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 29/06/2022.

  LÔ. 33 X3: 01,33,68 X4: 01,33,68,79 ĐỀ: Chạm 0538

  29/06/2022 at 06:34:23
 3. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 29/06/2022 09,10,23,59,74 Thống kê: 00000.0x000.00000.00x00.00000.000

  29/06/2022 at 06:30:38
 4. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 28/06/2022.

  LÔ: 54 X3: 00,54,98 X4: 00,54,89,98 ĐỀ: Chạm 2365

  28/06/2022 at 08:55:52
 5. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 28/06/2022 02,12,21,22,75 Thống kê: 00000.0x000.00000.00x00.00000.00

  28/06/2022 at 08:50:06
 6. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 27/06/2022.

  LÔ: 98 X3: 24,66,98 X4: 24,66,68,98 ĐỀ: Chạm 1694

  27/06/2022 at 13:36:08
 7. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 27/06/2022 57,75,15,93,69 Thống kê: 00000.0x000.00000.00x00.00000.0

  27/06/2022 at 12:46:53
 8. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 26/06/2022.

  LÔ: 98 X3: 17,38,98 X4: 17,38,71,98 ĐỀ: chạm 1649

  26/06/2022 at 06:37:53
 9. CaDoLa98 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 6/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 26/06/2022 16,25,33,34,52 Thống kê: 00000.0x000.00000.00x00.00000

  26/06/2022 at 06:35:46