Bogia555's Recent Activity

 1. Bogia555 thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  Mức 15 anh chị em. - Mức 3 5: (2 số) 01 07 - Mức 5 0: (1 số) 04 - Mức 5 1: (1 số) 61 - Mức 5 3: (1 số) 34 - Mức 5 4: (1 số) 57 - Mức 5 5: (1 số) 06 - Mức 5 7: (1 số) 02 - Mức 5 9: (3 số) 16 43 51 - Mức 6 0: (3 số) 10 25 29 - Mức 6 2: (1...

  07/12/2021 at 07:00:19
 2. Bogia555 thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  Mức tất cả anh chị em. - Mức 6 3: (1 số) 07 - Mức 7 9: (1 số) 01 - Mức 9 2: (2 số) 34 56 - Mức 9 3: (2 số) 29 61 - Mức 9 4: (1 số) 47 - Mức 9 5: (2 số) 04 10 - Mức 9 9: (1 số) 51 - Mức 1 0 5: (1 số) 52 - Mức 1 0 6: (1 số) 02 - Mức 1 0...

  07/12/2021 at 07:00:15
 3. Bogia555 thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  Mức 0x. - Mức 0: (1 1 số) 04 12 21 25 31 34 47 56 76 77 83 - Mức 1: (3 1 số) 00 01 02 05 06 07 10 14 16 29 38 39 40 41 43 51 52 57 60 61 69 70 71 73 74 75 79 80 87 93 97 - Mức 2: (2 3 số) 08 09 11 17 20 22 23 27 28 30 32 33 37 44 46 49 50 63...

  07/12/2021 at 07:00:11
 4. Bogia555 thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  Mức 2x. - Mức 1: (1 số) 34 - Mức 2: (1 số) 47 - Mức 4: (4 số) 04 51 56 57 - Mức 5: (3 số) 12 43 52 - Mức 6: (2 số) 07 61 - Mức 7: (3 số) 21 65 77 - Mức 8: (6 số) 25 29 38 40 75 79 - Mức 9: (8 số) 01 05 06 10 14 60 74 76 - Mức 1 0: (9 số)...

  07/12/2021 at 07:00:09
 5. Bogia555 thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  Mức 4x. - Mức 9: (1 số) 34 - Mức 1 0: (1 số) 07 - Mức 1 1: (1 số) 61 - Mức 1 2: (2 số) 47 51 - Mức 1 3: (1 số) 43 - Mức 1 5: (1 số) 52 - Mức 1 6: (3 số) 10 25 56 - Mức 1 7: (2 số) 04 57 - Mức 1 9: (2 số) 29 38 - Mức 2 0: (6 số) 01 06...

  07/12/2021 at 07:00:06
 6. Bogia555 thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  Mức 7x. - Mức 2 0: (1 số) 07 - Mức 2 7: (1 số) 01 - Mức 3 2: (1 số) 04 - Mức 3 3: (1 số) 56 - Mức 3 5: (2 số) 02 29 - Mức 3 7: (1 số) 10 - Mức 3 8: (2 số) 47 61 - Mức 3 9: (2 số) 50 51 - Mức 4 1: (1 số) 52 - Mức 4 2: (3 số) 06 11 16 -...

  07/12/2021 at 07:00:03
 7. Bogia555 thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  Mức 9x - Mức 2 9: (1 số) 01 - Mức 3 0: (1 số) 07 - Mức 3 6: (1 số) 29 - Mức 3 7: (1 số) 10 - Mức 3 9: (1 số) 02 - Mức 4 0: (2 số) 16 34 - Mức 4 1: (4 số) 09 56 61 87 - Mức 4 2: (4 số) 58 71 89 98 - Mức 4 3: (6 số) 06 47 50 78 79 86 -...

  07/12/2021 at 07:00:00
 8. Bogia555 thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  [ATTACH] - Mức 0: (5 2 số) 00 03 05 06 08 09 11 13 14 15 17 18 19 20 21 23 26 27 28 30 32 33 35 36 37 39 41 42 45 46 48 50 54 55 56 64 66 67 68 72 76 79 81 82 83 84 85 88 90 91 92 93 - Mức 1: (2 9 số) 02 04 12 25 43 44 47 49 51 52 53 58 59 60 62...

  upload_2021-12-6_19-37-16.png 07/12/2021 at 06:59:56
 9. Bogia555 thích bài viết của ChungChai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  Dàn đặc biệt 9x-0x tháng 12/2021 9x...

  07/12/2021 at 06:59:53
 10. Bogia555 thích bài viết của Nguyenthanhai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  6/12 9 x 00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82 83...

  07/12/2021 at 06:59:49
 11. Bogia555 thích bài viết của Tedivn88 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  01/12: 9x=1đ 02/12: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ 03/12: 9x8x7x6x=4đ 04/12: 9x8x7x6x5x4x3x=7đ 05/12: 9x=1đ 06/12: 9x8x7x=3đ Tổng = 25đ 07/12: 9x...

  07/12/2021 at 06:59:28
 12. Bogia555 thích bài viết của thichduhet trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  1/- Loại 05 số Đặc biệt ngày 07/12/2021 : 02 03 04 07 09 Thống kê: 00000.0 2/- DÀN 9x-0x THÁNG 12/2021 Ngày 01/11:9x=1đ Ngày 02/12=>9x8x7x=3đ Ngày 03/12=>9x8x7x=3đ Ngày 04/12=>9x=1đ Ngày 05/12=>9x8x7x6x5x=5đ Ngày 06/12=>9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ...

  07/12/2021 at 06:59:26
 13. Bogia555 thích bài viết của Npt trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 07/12/2021: + 79 17 97 74 84 + Thống kê: 00000 0

  07/12/2021 at 06:59:22
 14. Bogia555 thích bài viết của minhquang2016 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 12/2021.

  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 07/12/2021: + 10 24 38 29 80 + Thống kê: 0X0000

  07/12/2021 at 06:59:19