BAO KHANH's Recent Activity

 1. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 20/01/2022.

  [ATTACH]

  BD69EE41-6A28-4111-BA54-90BA10FB7553.jpeg 20/01/2022 at 16:57:34
 2. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 20/01/2022.

  [ATTACH]

  FDBE710E-46B6-48B5-95B8-2C8EA16EC7EF.jpeg 20/01/2022 at 16:57:08
 3. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 17/01/2022.

  [ATTACH]

  475C582C-621A-43A1-804C-55733D013134.jpeg 17/01/2022 at 16:16:09
 4. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 17/01/2022.

  [ATTACH]

  302DC080-250B-4A32-902B-91CEECA428FA.jpeg 17/01/2022 at 16:14:32
 5. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 17/01/2022.

  [ATTACH]

  C0FB23B9-679B-4C66-9807-F8FD985531E3.jpeg 17/01/2022 at 16:13:43
 6. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU NUÔI ĐẶC BIỆT TUẦN 04/2022.

  [ATTACH]

  AF926997-FA58-46CB-B945-1B4BC90C65FE.jpeg 16/01/2022 at 21:50:41
 7. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 16/01/2022.

  [ATTACH]

  C84FAC4A-0155-4408-ABFE-D1447F9BD6EA.jpeg 15/01/2022 at 22:31:49
 8. BAO KHANH liked Timbanlode's comment in post at the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT 14/01/2022

  Giờ mới thấy dc bác phát biểu chuẩn chỉnh "cầu kèo vẽ chỉ tượng trưng thôi, quan trọng trong đầu đang săn con gì đấy mới là vấn đề"

  14/01/2022 at 16:12:31
 9. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT 14/01/2022.

  [ATTACH]

  B4FF914A-CE19-4737-84D3-3E206F12BB91.jpeg 14/01/2022 at 16:07:50
 10. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT 14/01/2022.

  [ATTACH]

  2F1F0A18-40DB-44D2-A025-1C7BFC8A0290.jpeg 14/01/2022 at 16:07:26
 11. BAO KHANH attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT 14/01/2022.

  [ATTACH]

  ACE7C01E-42F4-4AD8-8718-71B33C351552.jpeg 14/01/2022 at 16:06:53renec