BẢNG VÀNG VINH DANH BẢNG VÀNG THÁNG 12.2017

Đăng vào 'BOX BẢNG VÀNG' bởi A_777, 01/12/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. A_777

  A_777 Quản lý

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,125
  Được thích:
  79,918
  Xu:
  79,866,710
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  000000000000
  CẦU VÀNG NGÀY 01/12/2017

  @HoaBinh : Cầu cho song thủ 66,16 ,tổng 2,7 trúng đặc biệt 16 thưởng 45000 xu.
  @xylitol : Cầu cho bộ 11 trúng đặc biệt 16 thưởng 25000 xu.
  @Thaibinh56 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 516 thưởng 10000 xu.
  @LODE633 : Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 516 thưởng 10000 xu.
  @ThuongYk : Cầu cho đuôi 6 trúng đặc biệt 16 thưởng 10000 xu.
  @683: Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 516 thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : Cầu cho đuôi 1,6 trúng đặc biệt 16 thưởng 5000 xu.

  Xin chúc mừng các bạn
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/12/2017 at 13:53:32) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:20) , sodecaothu (02/12/2017 at 10:48:35)

 2. A_777

  A_777 Quản lý

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,125
  Được thích:
  79,918
  Xu:
  79,866,710
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  000000000000
  CẦU VÀNG NGÀY 02/12/2017

  @Dodonguyen : Cầu cho bộ 57 trúng đặc biệt 70 thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : Cầu cho bộ 57 trúng đặc biệt 70 thưởng 10000 xu.
  @Terpin83 : Cầu cho đầu 7 trúng đặc biệt 70 thưởng 10000 xu.
  @thaoip68 : Cầu cho bộ 20 trúng đặc biệt 70 thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : Cầu cho 15 số có 70 trúng đặc biệt 70 thưởng 10000 xu.
  @alla88 : Cầu cho đầu 7 trúng đặc biệt 70 thưởng 10000 xu.
  @BAO KHANH : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 870 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 870 thưởng 10000 xu.
  @ThuongYk : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 870 thưởng 10000 xu.
  @longbay : Cầu cho chạm 0 trúng đặc biệt 70 thưởng 5000 xu.

  Xin chúc mừng các bạn
  (Đã phát thưởng )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/12/2017 at 13:53:36) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:23) , sodecaothu (05/12/2017 at 13:37:57)
 3. A_777

  A_777 Quản lý

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,125
  Được thích:
  79,918
  Xu:
  79,866,710
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  000000000000
  CẦU VÀNG NGÀY 03/12/2017
  @Dodonguyen : Cầu cho bộ 59,tổng 9 trúng đặc biệt 09 thưởng 20000 xu.
  @mamalanlan : Cầu cho tổng 9,bộ 54 trúng đặc biệt 09 thưởng 20000 xu.
  @ANHHAIHANAM : Cầu cho bộ 04 trúng đặc biệt 09 thưởng 10000 xu.
  @nhungminhhuong : Cầu cho bộ 40 trúng đặc biệt 09 thưởng 10000 xu.
  @Thaibinh56 : Cầu cho bộ 40 trúng đặc biệt 09 thưởng 10000 xu.
  @Chacthang : Cầu cho đuôi 9 trúng đặc biệt 09 thưởng 10000 xu.
  @Minhtuan87 : Cầu cho tổng 4,9 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @bian_sohoc : Cầu cho tổng 4,9 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.
  @01234567899 : Cầu cho tổng 4,9 trúng đặc biệt 09 thưởng 5000 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )

   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/12/2017 at 13:53:45) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:25) , sodecaothu (05/12/2017 at 13:37:54)
 4. A_777

  A_777 Quản lý

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,125
  Được thích:
  79,918
  Xu:
  79,866,710
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  000000000000
  CẦU VÀNG NGÀY 04/12/2017
  @ANHHAIHANAM : Cầu cho bạch thủ 33 trúng đặc biệt 33 thưởng 60000 xu.
  @sieunhangao : Cầu cho bạch thủ 33 trúng đặc biệt 33 thưởng 60000 xu.
  @longbay : Cầu cho bạch thủ 33 trúng đặc biệt 33 thưởng 60000 xu.
  @Kendz1102 : Cầu cho bộ 83 trúng đặc biệt 33 thưởng 25000 xu.
  @Chacthang : Cầu cho đuôi 3 trúng đặc biệt 33 thưởng 10000 xu.
  @ThuongYk : Cầu cho tổng 6 trúng đặc biệt 33 thưởng 10000 xu.
  @Annhien : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 833 thưởng 10000 xu.
  @683: Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 833 thưởng 10000 xu.
  @ mai55: Cầu cho kép bằng trúng đặc biệt 33 thưởng 10000 xu.
  @Minhtuan87 : Cầu cho tổng 1,6 trúng đặc biệt 33 thưởng 5000 xu.

  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 05/12/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  longbay (05/12/2017 at 15:48:29) , thantai368 (07/12/2017 at 13:53:47) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:28) , sodecaothu (05/12/2017 at 13:37:46)
 5. A_777

  A_777 Quản lý

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,125
  Được thích:
  79,918
  Xu:
  79,866,710
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  000000000000
  CẦU VÀNG NGÀY 05/12/2017
  @truongdoanhp1981 : Cầu cho đuôi 7 trúng đặc biệt 77 thưởng 10000 xu.
  @sieunhangao : Cầu cho bộ 72 trúng đặc biệt 77 thưởng 25000 xu.
  @BACH THU : Cầu cho tổng 4,9 trúng đặc biệt 77 thưởng 5000 xu.
  @lehung8586 : Cầu cho tổng 4,9 trúng đặc biệt 77 thưởng 5000 xu.
  @Minhtuan87 Cầu cho càng 1 trúng đặc biệt 177 thưởng 10000 xu.
  @Joker :Cầu cho càng 1 trúng đặc biệt 177 thưởng 10000 xu.
  @Casino83 : Cầu cho càng 1 trúng đặc biệt 177 thưởng 10000 xu.
  @bian_sohoc : Cầu cho bộ 72 ,tổng 4,9 trúng đặc biệt 77 thưởng 30000 xu.
  @hoangminh2410 :Cầu cho bộ 72 trúng đặc biệt 77 thưởng 25000 xu.


  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )

   
  Sửa lần cuối: 09/12/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/12/2017 at 13:53:50) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:30) , sodecaothu (07/12/2017 at 11:46:45)
 6. A_777

  A_777 Quản lý

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,125
  Được thích:
  79,918
  Xu:
  79,866,710
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  000000000000
  CẦU VÀNG NGÀY 06/12/2017
  @A_777 : Cầu cho bạch thủ 64 trúng đặc biệt 64 thưởng 0 xu.
  @Vandichvothu98 : Cầu cho bạch thủ 64 trúng đặc biệt 64 thưởng 60000 xu.
  @Minhtuan87 : Cầu cho bộ 96 ,tổng 0,5 trúng đặc biệt 64 thưởng 15000 xu.
  @truongdoanhp1981 : Cầu cho đuôi 4 trúng đặc biệt 64 thưởng 10000 xu.
  @longbay : Cầu cho bộ 96 trúng đặc biệt 64 thưởng 10000 xu.
  @Conbimbip : Cầu cho bộ 96 trúng đặc biệt 64 thưởng 10000 xu.
  @hocsoicauss : Cầu cho bộ 96 trúng đặc biệt 64 thưởng 10000 xu.
  @nguyentruonggiang : Cầu cho bộ 96 trúng đặc biệt 64 thưởng 10000 xu.
  @DeVua : Cầu cho 12 số có 64 trúng đặc biệt 64 thưởng 10000 xu.
  @xinloimottinhyeu_812 : Cầu cho tổng 0 trúng đặc biệt 64 thưởng 10000 xu.
  @thuyninh57 : Cầu cho bộ 14,tổng 0,5 trúng đặc biệt 64 thưởng 15000 xu.
  @nhungminhhuong : Cầu cho tổng 0,5,càng5 trúng đặc biệt 564 thưởng 15000 xu.
  @ThuongYk: Cầu cho càng 5 trúng đặc biệt 564 thưởng 10000 xu.
  @mai55: Cầu cho tổng 0,5 trúng đặc biệt 64 thưởng 5000 xu.
  @chieuluontimmai : Cầu cho tổng 0,5 trúng đặc biệt 64 thưởng 5000 xu.
  @tientuu : Cầu cho tổng 0,5 trúng đặc biệt 64 thưởng 5000 xu.
  @Ttnt9192 : Cầu cho tổng 0,5 trúng đặc biệt 64 thưởng 5000 xu.


  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 09/12/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (07/12/2017 at 13:53:55) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:33) , sodecaothu (07/12/2017 at 11:47:03)
 7. A_777

  A_777 Quản lý

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,125
  Được thích:
  79,918
  Xu:
  79,866,710
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  000000000000
  CẦU VÀNG NGÀY 07/12/2017
  @denbacdotinh : Cầu cho bộ 35,tổng 8 trúng đặc biệt 53 thưởng 20000 xu.
  @nhungminhhuong : Cầu cho càng 9 trúng đặc biệt 953 thưởng 10000 xu.
  @longbay : Cầu cho bộ 85 trúng đặc biệt 53 thưởng 10000 xu.
  @ThuongYk : Cầu cho bộ 35 trúng đặc biệt 53 thưởng 10000 xu.
  @thuyninh57 : Cầu cho đầu 5 trúng đặc biệt 53 thưởng 10000 xu.
  @kovachin : Cầu cho càng 9 trúng đặc biệt 953 thưởng 10000 xu.
  @chieuluontimmai : Cầu cho bộ 08,tổng 3,8 trúng đặc biệt 53 thưởng 15000 xu.
  @Thaibinh56 : Cầu cho bộ 80 trúng đặc biệt 53 thưởng 10000 xu.
  @TRANBINH3332015 : Cầu cho bộ 85 trúng đặc biệt 53 thưởng 10000 xu.
  @Tien192 : Cầu cho bộ 30 trúng đặc biệt 53 thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : Cầu cho bộ 80,tổng 3,8 trúng đặc biệt 53 thưởng 15000 xu.
  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 09/12/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (08/12/2017 at 21:16:26) , Minhtuan87 (08/12/2017 at 10:01:54) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:35)
 8. Minhtuan87

  Minhtuan87

  Đ.Ký:
  17/09/2017
  Bài viết:
  348
  Được thích:
  2,356
  Xu:
  1,630,415
  Giới tính:
  Nam
  cầu bộ 35 ( #63)của mình thiếu à Add ? (khicon24)(khicon25)(khicon25)(khicon25)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (08/12/2017 at 21:16:31) , muopdang (10/12/2017 at 21:56:34) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:37)
 9. A_777

  A_777 Quản lý

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,125
  Được thích:
  79,918
  Xu:
  79,866,710
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  000000000000
  CẦU VÀNG NGÀY 08/12/2017
  @Dodonguyen : Cầu cho bạch thủ 81 trúng đặc biệt 81 thưởng 60000 xu.
  @anh2_quanho : Cầu cho bạch thủ 81 trúng đặc biệt 81 thưởng 60000 xu.
  @Conbimbip : Cầu cho bạch thủ 81 trúng đặc biệt 81 thưởng 60000 xu.
  @thantai368 : Cầu cho càng 0. đầu 0,8 trúng đặc biệt 081 thưởng 15000 xu.
  @ANHHAIHANAM : Cầu cho bộ 18 trúng đặc biệt 81 thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : Cầu cho bộ 86 trúng đặc biệt 81 thưởng 10000 xu.
  @sieunhangao : Cầu cho bộ 36 trúng đặc biệt 81 thưởng 10000 xu.
  @LienMai : Cầu cho chạm 1 trúng đặc biệt 81 thưởng 5000 xu.
  @ongbau_1980 : Cầu cho đuôi 1 trúng đặc biệt 81 thưởng 10000 xu.
  @binh_HN : Cầu cho bộ 13,tổng 4,9 trúng đặc biệt 81 thưởng 15000 xu.
  @LODE633 : Cầu cho tổng 4,9 trúng đặc biệt 81 thưởng 5000 xu.
  @Thaibinh56 : Cầu cho bộ 36 trúng đặc biệt 81 thưởng 10000 xu.
  @muopdang : Cầu cho chạm 8 trúng đặc biệt 81 thưởng 5000 xu.
  @chieuluontimmai : Cầu cho đầu 0,8 trúng đặc biệt 81 thưởng 5000 xu.
  @kuhuy89 : Cầu cho đầu 8 trúng đặc biệt 81 thưởng 10000 xu.  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 09/12/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (09/12/2017 at 10:35:14) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:40)
 10. A_777

  A_777 Quản lý

  Đ.Ký:
  17/02/2016
  Bài viết:
  11,125
  Được thích:
  79,918
  Xu:
  79,866,710
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  000000000000
  CẦU VÀNG NGÀY 09/12/2017
  @kovachin : Cầu cho bạch thủ 92 trúng đặc biệt 92 thưởng 60000 xu.
  @denbacdotinh : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 892 thưởng 10000 xu.
  @TRANBINH3332015 : Cầu cho càng 8,tổng 1,6 trúng đặc biệt 892 thưởng 15000 xu.
  @bian_sohoc : Cầu cho tổng 1,6 trúng đặc biệt 92 thưởng 5000 xu.
  @ThuongYk : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 892 thưởng 10000 xu.
  @ANHHAIHANAM : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 892 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 892 thưởng 10000 xu.
  @Casino83 :Cầu cho càng 8 trúng đặc biệt 892 thưởng 10000 xu.
  @sieunhangao : Cầu cho bộ 79 trúng đặc biệt 92 thưởng 10000 xu.
  @Gacon19 : Cầu cho tổng 1,6 trúng đặc biệt 92 thưởng 5000 xu.


  Xin chúc mừng các bạn.
  (Đã phát thưởng )
   
  Sửa lần cuối: 13/12/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (14/12/2017 at 07:12:17) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 10:57:43)

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này