THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Admin, 30/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. minhdiep

  minhdiep

  Đ.Ký:
  10/12/2016
  Bài viết:
  2,435
  Được thích:
  2,040
  Xu:
  7,178,418
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 23 số:
  15 17 18 19 24 25 26 27 29 33
  34 35 36 37 39 42 44 45 47 49
  51 53 54

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
 2. vuanh886

  vuanh886

  Đ.Ký:
  13/08/2017
  Bài viết:
  2,372
  Được thích:
  1,998
  Xu:
  5,824,894
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  61 63 71 73 75 81 85 89 90 91
  93 94 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
 3. TTPL7986

  TTPL7986

  Đ.Ký:
  03/08/2018
  Bài viết:
  2,169
  Được thích:
  1,692
  Xu:
  3,373,363
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  13 16 19 23 26 29 30

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
 4. mo3cang

  mo3cang

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  3,319
  Được thích:
  3,895
  Xu:
  12,657,196
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 9 số:
  43 44 46 47 49 50 52 53 55

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
 5. giaosuxoay

  giaosuxoay

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  3,339
  Được thích:
  3,970
  Xu:
  7,338,966
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  48 51 53 54 56 57 60 63 65 74
  75

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
 6. tuandjgj

  tuandjgj

  Đ.Ký:
  10/06/2019
  Bài viết:
  2,822
  Được thích:
  2,890
  Xu:
  5,710,066
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  30 31 38 39 40 46 48 49 52 56
  58 59 61 62 66

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
 7. dieuanh96

  dieuanh96

  Đ.Ký:
  30/05/2019
  Bài viết:
  3,104
  Được thích:
  3,118
  Xu:
  6,096,299
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 12 số:
  41 43 48 51 53 61 63 69 71 73
  78 79

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
 8. SaoMai789

  SaoMai789

  Đ.Ký:
  25/08/2019
  Bài viết:
  2,169
  Được thích:
  2,316
  Xu:
  143,277,451
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 5 số:
  48 50 91 93 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
 9. toilatoi7x

  toilatoi7x

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  3,332
  Được thích:
  3,932
  Xu:
  10,268,356
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 24 số:
  17 18 20 22 23 24 25 26 27 28
  50 52 53 54 55 56 57 58 60 62
  63 64 65 66

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (22/10/2020 at 13:02:37)
 10. lode2019

  lode2019

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  3,326
  Được thích:
  3,925
  Xu:
  8,928,039
  Ngày 22/10/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 23 số:
  10 20 23 24 25 27 28 29 63 70
  72 73 74 75 78 79 82 83 87 90
  92 93 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 10/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (22/10/2020 at 13:02:38)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này