THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi mien_dat_hua, 31/07/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. truytim_BTD

  truytim_BTD

  Đ.Ký:
  15/09/2018
  Bài viết:
  601
  Được thích:
  1,320
  Xu:
  228,070
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  11 22 12 21 15 17 25 27 72 52

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (02/08/2019 at 09:56:44) , Thuminh (03/08/2019 at 01:11:49) , LangXet0000 (01/08/2019 at 15:31:47) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:31) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:25)
 2. mrpts

  mrpts

  Đ.Ký:
  13/06/2016
  Bài viết:
  12,137
  Được thích:
  50,807
  Xu:
  210,840,800
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  01 11 21 31 41 51 61 71 81 91

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (02/08/2019 at 09:56:45) , Thuminh (03/08/2019 at 01:11:53) , LangXet0000 (01/08/2019 at 15:31:48) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:33) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:27)
 3. ptsmr

  ptsmr

  Đ.Ký:
  18/02/2017
  Bài viết:
  10,847
  Được thích:
  46,535
  Xu:
  303,709,600
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (02/08/2019 at 09:56:46) , Thuminh (03/08/2019 at 01:11:55) , LangXet0000 (01/08/2019 at 15:31:49) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:35) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:29)
 4. Thienphu668

  Thienphu668

  Đ.Ký:
  13/07/2019
  Bài viết:
  319
  Được thích:
  574
  Xu:
  74,300
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  14 41 19 91 46 64 69 96 24 42
  29 92 47 74 79 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (02/08/2019 at 09:56:47) , Thuminh (03/08/2019 at 01:11:57) , LangXet0000 (01/08/2019 at 15:31:51) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:37) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:32)
 5. Lymoon993

  Lymoon993

  Đ.Ký:
  19/07/2019
  Bài viết:
  35
  Được thích:
  83
  Xu:
  30,365
  Giới tính:
  Nữ
  Location:
  Chắc ăn
  Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 50

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (02/08/2019 at 09:56:49) , Thuminh (03/08/2019 at 01:11:59) , LangXet0000 (01/08/2019 at 15:31:53) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:39) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:34)
 6. Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  23 26 29 40 43 46 49 70 73 76
  79 10 13 16 19 53 56 83 86 89

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (02/08/2019 at 09:56:50) , Thuminh (03/08/2019 at 01:12:01) , LangXet0000 (01/08/2019 at 15:31:54) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:41) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:36)
 7. chuoi

  chuoi

  Đ.Ký:
  23/05/2018
  Bài viết:
  5,212
  Được thích:
  13,997
  Xu:
  7,390,541
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 15 số:
  78 87 82 28 83 38 88 65 56 15
  51 05 37 73 23

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (02/08/2019 at 09:56:51) , Thuminh (03/08/2019 at 01:12:03) , LangXet0000 (01/08/2019 at 15:31:56) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:45) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:39)
 8. mamalanlan

  mamalanlan

  Đ.Ký:
  17/06/2017
  Bài viết:
  6,141
  Được thích:
  29,252
  Xu:
  55,017,725
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  00 11 22 33 44 55 67 77 88 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (02/08/2019 at 09:56:52) , Thuminh (03/08/2019 at 01:12:05) , LangXet0000 (01/08/2019 at 15:31:57) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:47) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:41)
 9. hoangminh2410

  hoangminh2410

  Đ.Ký:
  11/06/2016
  Bài viết:
  3,472
  Được thích:
  17,853
  Xu:
  10,081
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  34 43 39 93 48 84 89 98 47 74

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  diamond (02/08/2019 at 09:56:54) , Thuminh (03/08/2019 at 01:12:07) , LangXet0000 (01/08/2019 at 15:31:58) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:49) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:43)
 10. diamond

  diamond

  Đ.Ký:
  21/03/2016
  Bài viết:
  4,424
  Được thích:
  15,787
  Xu:
  56,194
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/08/2019
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 10
  19 20 28 29 30 37 38 40 46 47
  50 55 64 65 70 73 74 80 82 83

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2019
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/08/2019 at 01:12:09) , TruongquayxosoMB2019 (13/08/2019 at 10:37:51) , TranDung64 (17/08/2019 at 16:09:45)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này