THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi nhat_chi_mai, 31/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. numoneyee

  numoneyee VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  7,896
  Được thích:
  6,985
  Xu:
  8,873,690
  Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  00 02 03 04 07 08 11 12 13 16
  17 19 20 21 22 25 26 28 30 31
  34 35 37 39 52 53 55 57 58 59

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:21) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:06)
 2. haiyen1295

  haiyen1295

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  7,945
  Được thích:
  7,078
  Xu:
  2,403,813
  Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 6 số:
  52 53 55 56 57 58

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:23) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:08)
 3. Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  68 20 06 43 18 58 08 10 48 50
  52 17 05 03 88 21 95 67 59 75

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:25) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:09)
 4. HUYEN6879

  HUYEN6879

  Đ.Ký:
  26/02/2020
  Bài viết:
  6,784
  Được thích:
  4,866
  Xu:
  100,767
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  11 12 14 15 16 18 31 32 34 35
  36 38 41 42 44 45 46 48 61 62
  64 65 66 68 71 72 74 75 76 78

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:27) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:12)
 5. quangninh279

  quangninh279

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  7,921
  Được thích:
  7,022
  Xu:
  240,303
  Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  90 91 92 93 94 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:29) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:13)
 6. KINGTON

  KINGTON

  Đ.Ký:
  30/12/2020
  Bài viết:
  4,273
  Được thích:
  2,789
  Xu:
  476,346
  Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  04 05 07 08 09 10 11 12 13 14
  16

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:31) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:14)
 7. hoahuong

  hoahuong VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  09/06/2019
  Bài viết:
  7,678
  Được thích:
  6,234
  Xu:
  4,948,840
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  76 83 86 89 90 92 94 95 96 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:33) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:15)
 8. AffCup

  AffCup

  Đ.Ký:
  25/12/2020
  Bài viết:
  4,378
  Được thích:
  2,916
  Xu:
  293,863
  Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 22 số:
  14 15 16 17 18 21 22 77 78 81
  82 84 85 86 87 88 91 94 95 96
  97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:34) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:16)
 9. Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 10 số:
  24 42 29 92 25 52 20 02 57 75

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:36) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:18)
 10. quocanhht

  quocanhht

  Đ.Ký:
  05/02/2020
  Bài viết:
  7,041
  Được thích:
  5,072
  Xu:
  316,278
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/06/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 18 số:
  61 65 69 72 75 79 81 82 85 89
  90 91 92 93 94 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 06/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/06/2021 at 16:28:38) , NguyenAnh6886 (15/06/2021 at 17:10:20)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời