THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. QTBT

  QTBT

  Đ.Ký:
  17/11/2021
  Bài viết:
  2,560
  Được thích:
  533
  Xu:
  1,350,351
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  29 30 32 33 34 76 78 79 83 84
  87 89 91 92 93 94 96 97 98 99

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 2. selaylaitatca

  selaylaitatca

  Đ.Ký:
  12/01/2021
  Bài viết:
  4,970
  Được thích:
  2,677
  Xu:
  147,751
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 9 số:
  27 28 29 30 31 33 37 40 41

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 3. qtv272

  qtv272

  Đ.Ký:
  27/12/2020
  Bài viết:
  5,104
  Được thích:
  2,809
  Xu:
  169,678
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  71 73 76 80 82 83 87 91 92 96
  97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 4. luonluontop1

  luonluontop1

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,655
  Được thích:
  6,988
  Xu:
  2,901,251
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  00 02 06 08 09 10 12 15 16 18
  19

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 5. DAIPHAT88

  DAIPHAT88

  Đ.Ký:
  15/12/2020
  Bài viết:
  5,282
  Được thích:
  3,035
  Xu:
  386,830
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  21 22 23 24 25 27 28 29 40 41
  42 43 45 46 47 82 83 85 86 87
  88 89 90 91 92 94 95 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 6. bachthu40

  bachthu40

  Đ.Ký:
  14/11/2021
  Bài viết:
  2,582
  Được thích:
  557
  Xu:
  722,806
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  41 42 44 46 48 49 51 52 53 55
  57 58 81 82 84 85

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 7. baoanhthu

  baoanhthu

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  8,504
  Được thích:
  6,256
  Xu:
  431,283
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 18 số:
  56 83 55 52 48 47 85 46 43 40
  38 86 37 30 28 92 25 22

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 8. EmLaTatCa

  EmLaTatCa

  Đ.Ký:
  26/12/2020
  Bài viết:
  5,216
  Được thích:
  2,931
  Xu:
  153,754
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  22 25 26 30 31 32 35 36 40 41
  42 45 46 50 51 52 82 85 86 90

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 9. baoanh2016

  baoanh2016

  Đ.Ký:
  12/11/2021
  Bài viết:
  2,607
  Được thích:
  564
  Xu:
  1,480,903
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 21 số:
  17 18 19 21 22 25 26 27 28 30
  31 34 35 36 37 40 43 44 45 46
  49

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 10. kocannoinhieu

  kocannoinhieu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,698
  Được thích:
  7,026
  Xu:
  7,632,615
  Ngày 22/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 30 số:
  01 03 04 06 10 11 12 13 15 16
  18 19 21 24 30 31 33 34 36 37
  38 39 40 42 43 45 46 47 48 49

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời