THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 30/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. remix

  remix

  Đ.Ký:
  02/01/2021
  Bài viết:
  4,657
  Được thích:
  2,833
  Xu:
  637,120
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 18 số:
  30 76 28 26 77 25 80 22 21 82
  19 85 17 86 16 13 89 12

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 2. toanbatbai

  toanbatbai

  Đ.Ký:
  09/01/2021
  Bài viết:
  4,600
  Được thích:
  2,753
  Xu:
  191,492
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 8 số:
  50 51 53 54 11 57 58 80

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 3. timlo2nhay

  timlo2nhay

  Đ.Ký:
  04/06/2019
  Bài viết:
  8,060
  Được thích:
  6,244
  Xu:
  429,113
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  90 91 93 95 96 97 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 4. hatay88

  hatay88

  Đ.Ký:
  25/05/2019
  Bài viết:
  8,091
  Được thích:
  6,359
  Xu:
  3,857,159
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 22 số:
  15 16 17 18 19 21 27 31 36 37
  41 45 47 51 54 57 61 63 67 70
  71 72

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 5. ditimbachthu

  ditimbachthu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,277
  Được thích:
  7,005
  Xu:
  175,819
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  01 05 06 07 09 10 14 15 16 18
  23 24 25 27 29 89

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 6. tinhtuoisang

  tinhtuoisang

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,256
  Được thích:
  7,017
  Xu:
  293,854
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 23 số:
  13 15 17 18 19 29 31 33 35 36
  37 38 40 45 51 53 54 55 56 59
  60 63 65

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 7. baoanhthu

  baoanhthu

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  8,048
  Được thích:
  6,245
  Xu:
  555,479
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 12 số:
  04 05 06 07 09 11 12 13 14 15
  16 17

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 8. DuyManh92

  DuyManh92

  Đ.Ký:
  21/12/2020
  Bài viết:
  4,759
  Được thích:
  2,920
  Xu:
  55,582
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 11 số:
  40 41 49 50 51 59 60 61 62 63
  64

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 9. anquanhnam

  anquanhnam

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,289
  Được thích:
  7,002
  Xu:
  71,431
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  81 82 84 87 88 96 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
 10. lodebatbai8x

  lodebatbai8x

  Đ.Ký:
  26/12/2021
  Bài viết:
  1,753
  Được thích:
  374
  Xu:
  953,873
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 21/05/2022
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  64 65 68 70 73 80 82 83 86 92
  95 00 01 04 06 07 08 10 13 15
  16 22 24 25 26 28

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 05/2022
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời