THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi mien_dat_hua, 29/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:10:49)
 2. Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  01 06 10 13 18 31 34 36 39 43
  48 60 63 68 81 84 86 89 93 98

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:10:52)
 3. buihung88

  buihung88

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  1,734
  Được thích:
  2,792
  Xu:
  7,460,343
  Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  22 23 24 26 30 31 32

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:10:56)
 4. giangmobile

  giangmobile

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  1,731
  Được thích:
  2,810
  Xu:
  5,686,973
  Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 24 số:
  71 69 85 68 67 66 65 64 63 87
  62 61 60 59 57 55 53 89 51 49
  47 45 43 41

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:10:58)
 5. bietphailamsaoday

  bietphailamsaoday

  Đ.Ký:
  06/06/2019
  Bài viết:
  1,459
  Được thích:
  1,925
  Xu:
  5,839,258
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  05 06 09 10 11 13 14 15 19 20
  22 23 24 28 29 31 32 33 37 38
  39 40 41 42 46 47

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:11:01)
 6. alololo

  alololo

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  1,709
  Được thích:
  2,731
  Xu:
  4,891,129
  Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  85 84 80 78 77 76 87 74 71 69
  68 67 64 62 88 58

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:11:05)
 7. CatLinhHD

  CatLinhHD

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  1,695
  Được thích:
  2,731
  Xu:
  4,581,293
  Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  58 56 53 71 52 50 43 41 38 35
  83 34 32 31 30 29 26 25 85 23
  22 21 17 16 14 92

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:11:07)
 8. sohochaylam

  sohochaylam

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  1,706
  Được thích:
  2,745
  Xu:
  4,981,686
  Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 17 số:
  89 91 01 10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 21 30 31 32

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:11:09)
 9. visaolaithe

  visaolaithe

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  1,694
  Được thích:
  2,755
  Xu:
  5,382,052
  Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 26 số:
  16 18 21 25 27 30 31 32 33 34
  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
  45 46 47 48 49 52

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:11:11)
 10. hatay88

  hatay88

  Đ.Ký:
  25/05/2019
  Bài viết:
  1,531
  Được thích:
  2,075
  Xu:
  4,040,334
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 31/03/2020
  Dàn đặc biệt thi đấu 17 số:
  64 62 92 59 58 57 54 52 49 94
  48 47 44 42 39 38 37

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/03/2020 at 17:11:14)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này