THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX THI ĐẤU' bởi Bogia555, 31/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. ditimbachthu

  ditimbachthu

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,290
  Được thích:
  7,005
  Xu:
  124,469
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 13 số:
  11 12 10 13 14 15 16 18 20 21
  22 07 23

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:30)
 2. langthangtimso

  langthangtimso

  Đ.Ký:
  26/05/2019
  Bài viết:
  8,069
  Được thích:
  6,296
  Xu:
  205,832
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  27 31 04 32 34 36 41 43 44 47
  52 53 03 54 56 61 62 63 67 71

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:32)
 3. bachthu3nhay

  bachthu3nhay

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,284
  Được thích:
  6,982
  Xu:
  266,212
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 27 số:
  68 69 82 83 84 88 89 92 93 94
  98 99 02 03 04 08 09 12 13 14
  18 19 32 33 34 38 39

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:34)
 4. baycaobayxa

  baycaobayxa

  Đ.Ký:
  27/09/2017
  Bài viết:
  7,112
  Được thích:
  4,884
  Xu:
  74,079
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 9 số:
  73 75 81 83 85 90 91 93 95

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:36)
 5. cucaitron

  cucaitron VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/12/2020
  Bài viết:
  4,769
  Được thích:
  2,957
  Xu:
  378,906
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 22 số:
  19 20 22 23 24 25 26 53 54 55
  56 57 59 80 81 82 83 84 86 87
  88 89

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:38)
 6. Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 20 số:
  03 13 19 25 29 30 31 35 36 52
  53 57 63 69 75 79 91 92 96 97

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:40)
 7. Cauamhanoi

  Cauamhanoi

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  8,249
  Được thích:
  7,027
  Xu:
  264,348
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 7 số:
  30 31 32 36 37 39 40

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:42)
 8. mualanh2020

  mualanh2020

  Đ.Ký:
  18/12/2020
  Bài viết:
  4,753
  Được thích:
  2,924
  Xu:
  133,390
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 25 số:
  26 28 34 35 14 36 38 40 41 42
  43 44 45 46 08 47 48 50 51 52
  53 54 55 06 56

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:45)
 9. babylove

  babylove

  Đ.Ký:
  01/01/2019
  Bài viết:
  8,215
  Được thích:
  7,030
  Xu:
  2,702,393,962
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 16 số:
  29 61 63 65 67 68 69 72 76 81
  83 85 86 92 95 96

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:47)
 10. Covid19

  Covid19

  Đ.Ký:
  07/03/2020
  Bài viết:
  7,184
  Được thích:
  4,862
  Xu:
  1,439,145
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30/04/2021
  Dàn đặc biệt thi đấu 14 số:
  62 63 66 67 68 69 70 71 72 75
  76 77 78 79

  ------------------------------------
  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 04/2021
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (02/05/2021 at 01:12:48)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời