K.NGHIỆM TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG 3 NGÀY CỦA @TuyDuyenTroi

Đăng vào 'Chia sẻ kinh nghiệm' bởi Admin, 24/09/2019.

 1. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Ngày 03/10/2019 - Dàn nuôi Đặc biệt
  :p Khung 1 / Ngày 03 - 05/10 Dàn 48 số tỉ lệ vào 5 - 15 - 45 :

  03,08,12,13,17,18,21,23,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,48,49,53,58,62,63,67,68,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,98,99
  :p Khung 2 / Ngày 03 - 05/10 Dàn 52 số tỉ lệ vào 5 - 15 - 45 :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,23,25,28,30,32,35,37,40,41,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,69,70,73,75,78,80,82,85,87,90,91,95,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:28) , Nam_Dai_Duong (03/10/2019 at 22:19:14)
 2. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Ngày 03/10/2019 :
  Khung 1 ( 03 - 09/10 ) : Nuôi Chạm 6 8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:29) , Nam_Dai_Duong (03/10/2019 at 22:19:11)
 3. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Ngày 04/10/2019 - Dàn nuôi Đặc biệt
  :p Khung 1 / Ngày 04 - 06/10 Dàn 48 số tỉ lệ vào 5 - 15 - 45 :

  03,08,12,13,17,18,21,23,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,48,49,53,58,62,63,67,68,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,98,99
  :p Khung 2 / Ngày 04 - 06/10 Dàn 48 số tỉ lệ vào 5 - 15 - 45 :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,23,25,28,30,32,35,37,40,41,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,69,70,73,75,78,80,82,85,87,90,91,95,96
  Khung 2 ( 04 - 10/10 ) : Nuôi Chạm 4 5
  Khung 1 ( 04 - 10/10 / Chỉ Bắt đầu từ thứ 6 đến thứ 5 tuần tới ) : Nuôi Chạm 4 9
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:32) , Nam_Dai_Duong (12/10/2019 at 09:02:55) , NguoiBinhThuong (10/10/2019 at 16:09:35)
  1. NguoiBinhThuong
   chạm 4 đã nổ
    
   NguoiBinhThuong, 10/10/2019
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   codoctuu (22/10/2019 at 15:58:35)
 4. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Ngày 05/10/2019 - Dàn nuôi Đặc biệt
  :p Khung 1 / Ngày 05 - 07/10 Dàn 48 số tỉ lệ vào 5 - 15 - 45 :

  03,08,12,13,17,18,21,23,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,48,49,53,58,62,63,67,68,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,98,99
  :p Khung 2 / Ngày 05 - 07/10 Dàn 48 số tỉ lệ vào 5 - 15 - 45 :
  04,09,13,14,18,19,22,24,27,29,31,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,59,63,64,68,69,72,74,77,79,81,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  Khung 2 ( 05 - 11/10 ) : Nuôi Chạm 9 4
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:36) , Nam_Dai_Duong (12/10/2019 at 09:02:47)
 5. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Ngày 10/10/2019 - Dàn nuôi Đặc biệt
  Khung 10/ Nuôi Ngày 10 - 16/10 : Chạm 0 3
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:38) , Nam_Dai_Duong (12/10/2019 at 09:02:42)
 6. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Ngày 11/10/2019 - Dàn nuôi Đặc biệt
  Khung 10/ Nuôi Ngày 11 - 17/10 : Chạm 4 9
  Khung 02/ Nuôi Ngày 11 - 17/10 : Chạm 0 3 ( chỉ bắt đầu từ ngày thứ 6 )
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:40) , Nam_Dai_Duong (12/10/2019 at 09:02:41)
 7. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Khung 12 : ngày 12 - 18/10: chạm 5 1
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:42)
 8. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Khung 13/ nuôi ngày 13 - 19/10: chạm 3 2
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:45)
 9. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Đang du lịch lên thứ 2 tuần tới về chốt lại
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:49)
 10. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  166
  Xu:
  27,800
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0829333888
  Khung 14 - Nuôi dàn 36 số 7 ngày tỉ lệ vào 5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 200 - 500:
  Ngày 21/10 - 27/10: Nuôi chạm 3 8
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  codoctuu (22/10/2019 at 15:58:53)

Chia sẻ trang web này